Automatiseerimisele mõeldes peame suure tõenäosusega silmas roboteid tehastes või ladudes. Värske aruanne USA-s Washingtoni ringkonnas tegutsevalt uurimiskeskuselt Brookings Institution selgitab, et enam pole löögi all mitte ainult lihttööliste kehalise tööga seonduvad töökohad.

Brookingsi keskuse suurlinnapoliitika programmi teadur Robert Maxim nendib, et automatiseerimine mõjutab tulevikus praktiliselt kõiki ameteid.

„USA majanduses pole tegelikult selliseid töötajaid, kes uute tehniliste lahenduste pealetungist puutumata jääksid,“ selgitas ta. „Suuremal osal neist tuleb tulevikus kohaneda muutustega, mida toob kaasa kas automatiseerimise mõni olemasolev vorm või üha arenev tehisintellekt. Selles mõttes oleme kõik nii-öelda ühes paadis.“

Maximi osutusel tõrjub tehisintellekt välja töökohti õigusabi, rahanduse, teaduse, tehnoloogia jm teenuseid pakkuvates sektorites.

Juba praegu vahetab tehisintellekt mõnel pool välja elektrijaamade operaatoreid, keemiatehnikuid, laborante ja teisi spetsialiste. Peagi saame näha hästitasustatud ametite veelgi laialdasemat ülevõttu.

„Kõrgemapalgalised nn valgekraede töökohad on kõige haavatavamad. Järjekorras teised on kõrget kvalifikatsiooni nõudvad tootmis- ja tööstusvaldkonna töökohad,“ rääkis Maxim. „Need on kaks kõige enam ohustatud üldist kategooriat.“

Töökohad, mida tehisintellekti pealetung kõige vähem ohustab, on sellised, mis eeldavad inimlikke omadusi — näiteks empaatiat, vaistu ja loomingulist mõtlemist —, mille matkimisega robotid või tehisintellekt hakkama ei saa.

„Oskused, mis niipea moest ei lähe, on suutlikkus töötada koos teiste inimestega, inimesi juhtida, meekonnatööd korraldada ja uutele tehnilistele lahendustele kasutusvõimalusi välja mõelda,“ kinnitas Maxim. Näiteks ei ole ohus hooldus- ja põetusteenuse pakkujate töökohad, kuna need ametid eeldavad sügavalt inimlikke omadusi. Kui töö eeldab oskust inimestega suhelda, pole tõenäosus, et robotid või tehisintellekt selle lähiajal üle võtavad, eriti suur.

Maxim ei taha siiski kuulutada hukatust inimestele, kes on teinud ränka tööd, et jõuda tippu nt finants- või tehnikasektoris.

Kuna sellise töökäiguga inimesed on reeglina hea haridusega ja omandanud karjääri jooksul palju oskuseid, on neil Maximi osutusel olemas täiuslikud eeldused kohanemiseks muutustega töökohal ja teistsuguse töö leidmiseks.