Hiljuti kasutajatingimuste muutmisest teada andev kiri teatas: "Kui Te mingil põhjusel ei soovi muutunud kasutustingimuste alusel Online.ee keskkonna kasutamist jätkata, on Teil võimalik lepinguline suhe ühepoolselt üles öelda ja lõpetada Online.ee keskkonna kasutamine: tasuta teenuste kasutajatel palume selleks enne 1.12.2019 Online.ee keskkonna kasutamine lõpetada ja konto kustutada."

See mitmetimõistetav lause viitab aga otseselt kasutajatingimustele ning selleks, et probleemi olemust mõista, süvenesimegi esmalt nendesse. Sealt ei lähtunud kuidagi, et Telia kuidagi eraklientidele mõeldud tasuta teenused tasuliseks muudaks, kuna eraisikutele suunatud tasuta teenuseid puudutav info oli täiesti olemas. Samal ajal ei olnud kiirel vaatlusel võimalik Telia kodulehelt leida Online.ee teenuste hinnakirja, millele samuti saadetud e-kirjas viidatakse. Meile teadaolevalt on üks Telia klient viimaste nädalate jooksul pöördunud Telia poole ka sooviga hinnakiri enda e-postiaadressile saada, kuid tulutult.

Kirjas on aga olemas ka info, mis viitab sellele, miks kasutajatingimusi muudeti: "Seoses Online.ee pilve teenuse pakkumise lõpetamisega ning vajadusega täpsustada Online.ee keskkonna kasutamisega seonduvat, muudame Online.ee keskkonna kasutustingimusi," seisis teates. Samas jääb ka siin inimesele tõlgendamisruumi - mida täpselt tähendab "vajadus täpsustada keskkonna kasutamisega seonduvat"?

Kuigi kasutajatingimuste põhjal ei tundunud, et Online.ee keskkond tavakasutajatele tasuliseks muuta tahetaks, küsisime kirjas olevate segaste lausete täpsustamiseks ja kahtluste lõplikuks ümberlükkamiseks kommentaari ka Telia esindajalt. Ka Teliast kinnitati, et muudatused puudutavad peamiselt Online.ee pilveteenuste lõpetamist.

"Muudatused Online.ee kasutustingimustes on tingitud sellest, et 1. novembrist lõpetasime Online.ee pilveteenuse pakkumise ning peamised muudatused kasutustingimustes seisnevadki pilveteenuse tingimuste eemaldamises. Online.ee e-posti teenuses sisulisi muudatusi ei toimunud ning e-posti teenus toimib edasi senisel kujul," ütles Telia esindaja Raigo Neudorf.

Neudorf lisas ka, et hetkel ei ole ettevõttel Online.ee klientidele hinnaüllatusi varuks. "Hetkel ei ole plaanis Online.ee e-posti teenust tasuliseks muuta, seega kuu lõpus saabuva arve pärast kasutajad muretsema ei pea," ütles Telia esindaja.