„Kui mul on tund aega, et tegeleda probleemiga, mille lahendusest sõltub mu elu, kulutaksin esimesed 55 minutit õige küsimuse sõnastamisele, sest kui olen selle välja selgitanud, suudan probleemi lahendada vähem kui viie minutiga,“ kõlavad Einsteini kuldsed sõnad. Sageli on aga lahendust nõudvad probleemid ja ülesanded mitmetahulised: need võivad olla seotud nii juhtimise, tehnoloogia, disaini, majanduse, poliitika kui ka eetikaga. Neid ei saa lahendada ühekülgselt, vaid eri valdkondade ja isikuomadustega inimeste koostöös. Sellesama mõtteviisi järgi hakkab tegutsema ka jaanuaris avatav Tartu ülikooli Delta keskus, millest saab regiooni moodsaim digitehnoloogilise, analüütilise ja majandusmõtte keskus, mis koondab enda alla üle 2500 õppuri, õppejõu, teadlase ja ettevõtete arendustöötaja.

Delta keskuse lahendusekesksust ja valdkonnaülesust väljendab näiteks suutlikkus töödelda ning mõtestada suurandmeid. Need on teadupärast hiigelsuured isetekkelised andmekogumid, mis võimaldavad keerukat andmeanalüüsi spetsiaalse arvutitarkvara abiga. Andmeanalüütika omakorda võimalab praktiliste andmeteaduse meetoditega suurandmeid automatiseeritult töödelda. Selle tulemusena valmivad diagrammid, prognoosid ja soovitused, mis annavad vastuseid ning lasevad teha täpsemaid juhtimisotsuseid näiteks finantssektoris, logistikas, kaubanduses, turvalisuse tagamisel, ravivalikute tegemisel, juriidiliste lahenduste automatiseerimisel, kriiside ennetamisel, tootmiskvaliteedi parandamisel jne. Sarnane lähenemine viib ka kiiremate ja täpsemate raviotsusteni meditsiinis, automatiseerib juriidiliste otsuste tegemist jne. Ka näiteks sadamates olevad numbrituvastuskaamerad toodavad sisendit suurematesse andmebaasidesse, mille pinnalt teha analüütikat ja tuvastada mustreid, mille abiga pidada kinni kurjategijaid või teha paindlikumaks sadamast väljuv liiklusvool. Niisuguste ülesannete täitmiseks ja laia silmaringiga tudengite koolitamiseks on Delta keskusel koos Tartu ülikooliga parim potentsiaal, mille ärakasutamiseks oodatakse Delta kogukonnaga liituma uudishimulikke õppureid ja teadlasi, erinevaid ettevõtteid ning organisatsioone.

Paljudes uuringutes ja kirjutistes on sedastatud, et üle poole OECD-riikide praegustest töökohtadest on automatiseerimise tõttu löögi all. Seejuures, mida madalam on riigi, linna või piirkonna arengutase, seda suurem hulk töökohti kaduma kipub. Samas on oluline rõhutada, et tehnoloogilised revolutsioonid on üle maailma alati töökohti juurde loonud, küll teistsuguseid kui need, mis olid ülekaalus eelmises tsüklis.

Niisiis, tehnoloogia muudab töö olemust, luues uusi äri- ja juhtimismudeleid ning organisatsioonilisi vorme. Automatiseerimine muudab töid, mida teeme, ja teisalt tekitab juurde mitmeid rolle, mille täitmiseks me tulevikus inimesi otsime. Tehnoloogilised muutused hõlmavad peale info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning automatiseerimise ka näiteks meditsiini, aeronautikat, robootikat, energeetikat, keemiat, uusi materjale ja ka eri tehnoloogiavaldkondade uutmoodi seoseid (nt sünteetiline bioloogia).

Nii ühiskonna, ülikooli kui ka ettevõtjate tähtsaim ülesanne on toetada eri vanuse, ettevalmistuse ja erialaga inimesi nende kohanemisel uue tehnoloogiaga – olgu selleks siis füüsiline robot, tehisintellektipõhine süsteem vms. Delta keskus saab sellele igakülgselt kaasa aidata.

Liitu Delta kogukonnaga Facebookis: #UniTartuDelta

Delta keskusest lähemalt
Delta keskuse õppe- ja teadushoone avatakse 29. jaanuaril, kui algab Baltimaade suurim iduettevõtluse üritus „Startup Day 2020“ (
), mille on ellu kutsunud Tartu ülikool ja partnerid.


Tartu ülikooli Delta keskus koosneb õppe- ja teadushoonest ning ettevõtlusmajast. Jaanuaris kolivad õppe- ja teadushoonesse arvutiteaduse instituut, matemaatika ja statistika instituut, majandusteaduskond, ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus ning osa tehnoloogiainstituudi laboreid.


Ettevõtlusmaja avatakse märtsis ja selle eesmärk on tuua õppe- ja teadustööga haakuv teaduspõhine ettevõtlus ülikoolile võimalikult lähedale ning pakkuda võimalusi mitmekesiseks koostööks. Majja kolivad Cybernetica AS, Swedbank AS ja Statistikaamet, masinõppe ja andmeteaduse kompetentsikeskus STACC OÜ, AS-i SEB Pank innovatsioonikeskus, Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaator ja SA Tartu Teaduspark.


Akadeemilise teadmuse ja rakendusliku arendustöö ühendamine teeb Deltast ainulaadse ja elulähedase keskuse, mille sarnast on raske tervest Euroopastki leida. Tipptegijate koondamise kaudu soovitakse saada veel tunnustatumaks ja väärtuslikumaks partneriks nii ettevõtjate kui ka ühiskonna jaoks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid