Berners-Lee sõnul on muudatuste ellu viimine hädavajalik kohe ja praegu, vastasel juhul võime lihtsalt libiseda digitaalsesse düstoopiasse. "Ma arvan, et inimeste hirm, et internetis võib juhtuda midagi halba, on muutumas põhjendatult suuremaks ja suuremaks. Kui me jätame interneti nii nagu see praegu on, siis võib väga palju valesti minna," ütles Berners-Lee.

Selleks, et seda vältida, ongi ta koostanud üheksast põhilisest mõttest koosneva plaani, mida täiendavad lisaks veel 72 väiksemat klauslit. Põhimõtetele on heakskiidu andnud mitmed ettevõtted, näiteks Microsoft, Google, DuckDuckGo, Facebook ja Twitter, kuid ka näiteks Saksamaa ja Prantsusmaa valitsused.

Mida siis interneti looja plaan nõuab? Vaadates üheksat kõige üldisemat punkti, tundub, et ei midagi keerulist. Riikidelt nõutakse üldiselt näiteks järgnevat - võimaldada kõigile ligipääsu internetile, võimaldada ligipääsu kogu internetile ning austada inimeste põhiõigusi andmete ja veebiprivaatsuse kaitsel.

Sarnased nõuded on ka ettevõtetele - teha internet odavaks ja kättesaadavaks, kaitsta inimeste andmeid ja privaatsust ning arendada tehnoloogiaid, mis tooks inimestes välja parima ja suruks alla meie halbasid külgi.

Ja mida peaksid tegema selles olukorras interneti tavakasutajad? Loomulikult esmajärgus olema sisuloojad ja kasutama internetti koostööks ning kogukondade loomiseks, kuid Berners-Lee ei jäta tähelepanuta ka kõige olulisemat punkti. Kõik tavakodanikud peavad jätkuvalt interneti vabaduse eest pidevalt võitlema. "Jõud, mis tahavad internetti vales suunas tirida, on alati olnud väga tugevad," ütles interneti looja.

Tim Berners-Lee plaani kohta saad täpsemalt lugeda SIIT.