Startup Estonia EdTech valdkonna juht Inga Kõue

Esimene interneti pakkuja, Küberneetika Instituudist välja kasvanud EsData tekkis Eestisse vaid 25 aastat tagasi. Edasine tehnoloogia areng on olnud tormiline ning täna ei kujuta me enam oma elu interneti ja igapäevaste mobiilsete vahenditeta ette. Tundub mõeldamatu, et teises riigis olevale sõbrale sõnumi saatmiseks tuleks minna postkontorisse ja saata telegramm või sõbra kinno kutsumiseks minna tema koduukse taha.

Aga just selline oli meie elu vaid mõnikümmend aastat tagasi.

Kui palju me teame, kuidas muudab tehnoloogia, robootika ja tehisintellekti areng elu ja tööd tulevikus ning millist eriala peab tänane noor õppima selleks, et olla tuleviku kujundaja? Enamik kaasamõtlejaid ei kahtle, et järgmise aastakümne jooksul on toimumas murrangulised muutused, mis loovad täiesti uusi võimalusi. Mitmed tänapäevased tööd ja elukutsed on juba asendumas robotitega. Targad muruniidukid, koristusrobotid ja iseteeninduskassad kauplustes on muutunud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks. Isesõitvad autodki pole enam kuigi kauge tulevik. Ka mitmed raportid, näiteks Rakendusliku Antropoloogia Keskuse “Tuleviku tegija teekond” (2018), OSKA uuring “Eesti tööturg täna ja homme” (2018), HITSA “Tehnoloogiakompass” (2019), Holon IQ “Education in 2030” (2018), viitavad, et juba lähitulevikus tuleb tööle asujatel valmis olla uuteks oskusteks ja hoiakuteks tehnoloogiarikkas maailmas hakkama saamisel.

Nii Eesti kui ka kogu maailm seisab väljakutsete ees, mis nõuavad innovatsiooni eestvedajaid – tehnilise vaistu ja teadmistega inimesi, kes on võimelised kaasaegse tehnoloogia abil lahendama elulisi probleeme, rakendama energiasäästlikke lahendusi ning arendama tarka tehisintellekti. Seejuures väärtustades teadmist, et robotid ei asenda inimest ennast, vaid loovad teistpidi võimaluse tegijatele panustada sotsiaalsetesse algatustesse.

Samas seisame silmitsi kasvava probleemiga – innovatsiooni loomiseks vajalike spetsialistide puudust on juba täna tööturul teravalt tunda ning tehisintellekti kiire tulek vaid süvendab seda. STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) ehk loodusteaduste, tehnoloogia, inseneeria, disaini ja matemaatika alade spetsialiste ja talente vajatakse kõigis elu- ja majandusvaldkondades, mistõttu on oluline kaasata haridusasutusi üha enam praktilisi väljundeid pakkuvatesse tegevustesse. Oluline on viia koolidesse värsket teadmist, millise kompetentsiga tuleviku töötajaid tänased innovatsiooni loovad tehnoloogiaettevõtted vajavad.

Eesti vajab rohkem julgeid, enesekindlaid ja ettevõtlikke inimesi

Tänaste noorte lennukad ideed muudavad juba õige pea meie kõigi tulevikku. Eesti koolides on väga populaarne tegeleda robootikaga, õppida uusi programmeerimiskeeli ning tutvuda 3D-tehnoloogiaga. Kuid lisaks tehnilistele teadmistele ja oskustele vajame ka rohkem julgeid ja ettevõtlikke inimesi. Tehnoloogia oskuslik kasutus peab käima käsikäes teadmisega, mis väärtust see loob igale inimesele individuaalselt kui ka ühiskonna arengule tervikuna.

Alustades ettevõtlikku järelkasvu kasvatamisega juba varases nooruses, pakkudes uusi ja põnevaid tehnoloogiaga seotud väljakutseid lastele, noortele ning muutusi otsivatele täiskasvanutele, aitab Startup Estonia kaasa tuleviku tegijate sünnile ja talendikate inimeste kaasamisele innovatsiooni loomisel. Selle jaoks kasvatame Eesti haridusalgatuste kogukonda, kes pakuvad iduettevõtluse mõtteviisi kandvaid tegevusi ning innustavad noori uusi lahendusi leiutama ja arendama.

Õige pea toimuva festivali Robotex 2019 jaoks korraldatakse juba teist aastat Insplay Roboliiga võistlust “Meie esimene startup”, kus ligi 1000 last vanuses 6-12 eluaastat esitlevad oma päris esimesi ideid ja lahendusi, mis on loodud 3-5 liikmelistes meeskondades robotite abil. Võistluse käigus toetatakse lapsi neid puudutava reaalse probleemi lahendamisel ning aidatakse ehitada ühiselt ägedaid roboteid, mänguväljaku jäätisemasinast kuni merevee puhastusrobotini välja.

Samuti saavad ettevõtluse mõtteviisi Robotexil näidata ka noorukid võistlusel “Entrepreneurial Challenge”, kes alustavad oma teekonda iduettevõtluse maailmas ning on alles kujunemas tuleviku tegijateks. Tehnoloogiat arendades on nende suurimaks väljakutseks küsimus, kuidas teha seda looduslikke ressursse säästvalt. Ja siin on oluline roll ka meie haridusel, teadlikkul suunamisel õigete valikute poole.

Eesti on hea paik, kus algatada ja teha suuri asju. Meie kasvav startup-kogukond pakub alustavale ettevõtjale sidusat, toetavat ja hästitoimivat keskkonda oma ideede elluviimiseks ning iduettevõtte loomiseks ja arendamiseks. 2019. aasta lõppedes tegutseb siinmail 650 uusi lahendusi loovat iduettevõtet, nende seas ka ligi 35 haridusvaldkonna ettevõtet. See näitab, et huvi ettevõtluse ning hariduses lahendamist vajavate teemade vastu on äärmiselt suur. Tulevik on tegijate päralt, kes kohanevad kiiresti muutustega ning ei pelga tehnoloogia laiaulatuslikku kasutust!

Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Alates 2019. aasta jaanuarist on Haridus- ja Teadusministeeriumiga käivitatud haridusvaldkonna tegevussuund, mille laiemaks eesmärgiks on aidata kaasa haridusinnovatsioonile koostöös EdTech (Educational Technology companies) sektori iduettevõtetega ning tutvustada startup-mõtteviisi noorte seas. Startup Estonia programmi viib ellu KredEx.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid