Selle unistuse täitumiseks on võtmesõnaks säästliku sünteesgaasi tootmine, mis on segu vesinikust ja vingugaasist. Sünteesgaasi kasutatakse laialdaselt mitmesuguste kütuste, ravimite, plastide ja väetiste tootmisel.

Seda saab valmistada mitmel viisil, kuid tavaliselt toodetakse seda kivisöe või naftapõhiste materjalide jääkidest ning need lõpp-produktid ei ole sageli süsinikuneutraalsed.

Kuidas tehisleht töötab?Leht paigutatakse vette ja selle toiteallikaks on päikesevalgus. Oluline on märkida seda, et see saab töötada ka pilvistel päevadel ning toota jätkusuutlikke sünteesgaase ilma süsinikdioksiidi õhku paiskamata. Ja seda saab kasutada kõikjal maailmas, mitte ainult päikeserohketes maades.


Tehisleht jäljendab taimedes toimuvat fotosünteesi, ühendades sissetuleva valguse, vee ja süsinikdioksiidi koobalti katalüsaatoriga, mida nimetatakse perovskiidiks.

Protsessis eraldub vesinikku ja vingugaasi, millest saab teha sünteesgaasi.

Sünteesgaasi jätkusuutliku tootmisviisi väljatöötamine oleks hädavajalik samm jätkusuutliku keemia- ja kütusetööstuse rajamiseks.

Esialgu ollakse tehislehe abil sünteesgaasi tootmisega alles katsetuste tasemel, kuid teadlased loodavad uue tehnoloogia maksimaalselt hästi tööle saada ning siis saaks lahendada energiaprobleeme valdkondades, kus puhtamate kütuste kasutamine on lausa hädavajalik. Näiteks laevanduses, lennunduses, kaubatranspordis jne.