Euroopas on juba hetkel mitmeid toimivaid süsiniku ladustamise lahendusi, maailmas on neid kokku aga koguni 19 ning igal aastal ladustatakse nende käigus kokku 35 miljonit tonni CO2. Mitmeid sarnaseid lahendusi plaanitakse ka meie regioonis kasutusele võtta.

Süsiniku ladustamine on lahendus, mille käigus kogutakse näiteks fossiilsetest kütustest elektrienergia tootmisel tekkiv süsihappegaas kokku, kompresseeritakse ning ladustatakse sobivates kohtades. See takistaks heitgaaside sattumist õhku, vähendades seeläbi kasvuhooneefekti ning leevendades kliimamuutusi.

Vaata jooniselt lähemalt, kuidas süsiniku ladustamine toimub ning loe rohkem EPL-i loost!