Telia Eesti küberturvalisuse valdkonna juht Aigar Käis tõdes aga, et hetkel on firma poolt tehtud vaid esmased analüüsid. "Telia poolt pole viidatud andmed lekkinud. Esmase analüüsi järgi saame järeldada, et tegu on aastate jooksul kokku pandud nimekirjaga," ütles Käis. Seda viitab ka asjaolu, et internetis ringlev nimekiri laeti sinna esmakordselt 2018. aastal.

Telia esindajate hinnangul on tegemist turvamata võrkude ja/või arvutite kasutamisel lekkinud andmetega. "Samuti saab selline andmeleke toimuda, kui erinevates internetikeskkondades kasutatakse samu kasutajanimesid ja paroole," selgitas Telia Eesti küberturvalisuse juht.

Suurem kahju on nüüd juba tehtud ning andmed on internetis vabalt ringlemas. Seega peavad kasutajad kahju ennetamise asemel hakkama nüüd tegelema kahjude haldamisega ning tegutsema operatiivselt. Kindlasti tuleks kõikidel online.ee keskkonna kasutajatel ära muuta oma salasõnad.

Telia küberturvalisuse valdkonna juht soovitab taoliste andmebaasilekete kahju minimaaliseerimiseks regulaarselt muuta oma salasõnu ja kasutada erinevate keskkondade puhul erinevaid salasõnu, võimalusel tasub kasutada ka mitmeastmelist autentimist, ehk kinnitada oma sisselogimisi näiteks e-posti või mobiiliseadme abiga.

Samuti on Käisi sõnul oluline tagada, et arvuti oleks varustatud korraliku viirusetõrjega ning võimalusel soovitab ta ka eelistada avalike WiFi-võrkude asemel mobiilset internetti.

Riigi Infosüsteemide Ameti küberintsidentide käsitlemise osakonna CERT-EE juht Tõnu Tammer ütles, et nemad said info ajakirjanduse vahendusel. "Suhtleme operatiivselt kolleegidega Teliast ning uurime, kas leke on autentne ning kust need andmed pärineda võivad. Esialgse hinnangu järgi on suur võimalus, et need kasutajatunnused ja salasõnad ei ole lekkinud eraldi või hiljuti vaid on üksnes välja filtreeritud mõnest varasemast lekkest kasutajatunnuse e-posti aadressi hot.ee järgi," kinnitas ka Tammer.