Asutus andis Facebooki vahendusel teada, et andmeside on häiritud või maas ligikaudu 30 kohas. Sealhulgas puudus täna kella 9-11:30-ni näiteks internetiühendus Luhamaa piiripunktis, mistõttu võis esineda häireid ja viivitusi piiri ületamisel. Praeguseks on seal andmeside taastatud.

Samuti puudus öösel andmesideühendus Võrus asuvas Lõuna-Eesti Haiglas ning veel praegugi puudub jätkuvalt internet mitmes Võrumaa ja Põlvamaa koolis ja kohalikus omavalitsuses.

RIA selgitab, et vaatamata sellele, et Riigivõrgu sidepunktid on dubleeritud, on ulatusliku elektrikatkestuse tõttu ka dubleeritud võrk maas. "RIA tehnikud töötavad, et side kiiresti taastada, kuid see sõltub suuresti sellest, millal elektriühendus on taas üleval," selgitatakse asutuse Facebooki lehel.

RIA esindaja Seiko Kuik ütles Fortele, et hetkel teadaolevalt suuremaid probleeme internetikatkestused iseseisvalt ei tekitanud. "Suurem probleem oli ikkagi elektrikatkestus, mis tõi kaasa ka sidekatkestused," selgitas ta.