Pressiteate kohaselt oli teenus häiritud täna hommikul ajavahemikul 08:44 kuni 09:16. Probleemi täpsem põhjus on hetkel veel selgitamisel. Ettevõtte esindajate sõnul ei olnud Smart-ID ja ID-kaardi kasutamine häiritud. Ettevõte vabandab kõikide klientide ja Mobiil-ID kasutajate ees.

Tegemist on mitmenda tõrkega viimase aasta jooksul. PPA ja RIA on selle aasta mais viidanud, et algatasid järelvalvemenetluse, mille eesmärgiks on välja uurida, miks sellised juhtumid sagenenud on ning kuidas neid vältida.

“Lisaks RIA poolt algatatud järelevalvemenetlusele kaalub PPA, kas tuleks rakendada katkestuste osas ka lepingust tulenevaid sanktsioone,” ütles PPA esindaja Kaija Kirch toona. Praeguse juhtumi kohta ütleb Kirch, et järelvalvemenetlust ei alustata. "Riikliku järelevalve pädevus usaldusteenuste osas on Riigi Infosüsteemi Ametil," selgitab Kirch.

Vaatamata sellele on PPA ja SK vahelises konfidentsiaalses lepingus paika pandud sanktsioonide rakendamise õigus lepingu mitte nõuete kohasel täitmisel, kuid need ei rakendu Kirchi sõnul automaatselt. Kirchi sõnul vaadeldakse iga juhtumit eraldi - katkestuste järel küsib PPA ettevõttelt selgitusi katkestuse põhjuste ning ennetavate meetmete kohta.

Samas ei ole ükski siiani läbi viidud menetlus tema sõnul andnud põhjust sanktsioonide rakendamiseks. Kuna sel korral menetlust ei algatata, ei kehtestata ka see kord sanktsioone.