Varem arvati, et ohusituatsioonides juhib valikute tegemist adrenaliin. Nüüd on Columbia Ülikoolis tehtud teadusuuring tõestanud, et olulisemat rolli nende olukordadega toimetulekul mängib hoopis inimese luustik, mis hakkab siis tootma hormooni nimega osteokaltsiin. Selle ülesanne on hoiatada inimest ohu eest.

Luustiku funktsioonide uurimiseks tegid teadlased esmalt uuringuid hiirtega ja siis inimestega. Katsetuste käigus selgus, et kui testitavad olid stressis või tajusid end ohustatuna, hakkas luustikus leiduv osteokaltsiin mõne minuti jooksul verre erituma ning selle tase veres tõusis väga kiiresti.

Nii nagu adrenaliini puhul, suurenes ka selle hormooni osakaalu tõusuga testitava südamelöökide arv, kiirenes hingamine ja tõusis veresuhkur. Teadlased avastasid, et osteokaltsiin on stressireaktsiooni käivitamisel isegi olulisem mõjutaja kui adrenaliin.

Uuringutes osalenud Columbia Ülikooli geneetikaprofessor Gérard Karsenty ütles, et me oleme luustikku suhtunud pikka aega kui "lubjatorusse”, kuid nüüd peame tõdema, et luudel on palju laiem – organismi ohu eest kaitsev funktsioon. Näiteks kaitseb kolju aju, skelett on abiks röövloomade eest põgenemisel ning isegi kõrvas olevad kondikesed hoiatavad meid ohu eest.