E-sigarettide tarvitajaskond kasvab, eriti noorte seas, kes pole varem suitsetanud; samuti kasutatakse e-sigarette tubakasuitsetamisest loobumiseks.

Esialgne uurimus annab mõista, et e-sigareti kasutamine põhjustab ainuüksi ühe kuu jooksul kopsudes muutuseid, ehkki muutused on väikesed.

Teadusajakirjas Cancer Prevention Research hiljuti ilmunud uurimuses seirati inimesi, kes polnud kunagi varem e-sigaretti kasutanud. Eksperimendi peamine eesmärk oli selgitada välja, mis juhtub e-sigareti kasutamist äsja alustanute kopsukoega — isegi kui e-vedelik, mida nad kasutavad, ei sisalda ei nikotiini ega ka kanepi toimeainet THC-d.

Kopsuvähi-uurija ja uurimuse vanemautor dr Peter Shields selgitas, et uuringu tulemus annab mõista, et katsealuste kopsudes kujunes vaporiseerimise tagajärjel kerge põletiku baastase.

Dr Shields lisas, et täiendavad koostisained e-vedelikes — nagu THC, nikotiin ja maitsestajad — võivad riski suurendada ja tarvitamisharjumuse pikemas perspektiivis tervisele ohtlikuks muuta.

„Meie uurimuse tulemus annab mõista, et pikemaajaline tarvitamine, sagedasem tarvitamine päeva jooksul ning maitsestajate ja nikotiini lisamine võivad soodustada täiendavate kahjustuste kujunemist,“ nentis ta.

Oluline on märkida, et antud uurimus ei öelnud midagi hiljutiste vaporiseerimistekkeliste haigusjuhtumite kohta USA-s, millest suurem osa seondub ohtlikke aineid sisaldavate musta turu e-vedeliku-kapslitega. Uurimus ei keskendunud mitte sellele, mis sisaldub e-vedeliku-kapslites, vaid sellele, mida e-vedelike vaporiseerimine üldiselt kopsudega teeb.

Katse raames palusid uurijad 30 inimesel, kes polnud e-sigarette varem kasutanud, hakata neid kasutama. Nelja nädala vältel kasutasid katsealused e-sigaretti kaks korda päevas, võttes iga kord tunni aja jooksul 20 mahvi.

E-vedelik, mis ei sisaldanud THC-d, nikotiini või maitseühendeid, koosnes kas 50-protsendisest propüleenglükooli-lahusest või 50-protsendisest taimse glütseriini lahusest, s.t komponentidest, mida sisaldab suurem osa e-vedelikke.

Nende vedelike vaporiseerimine tekitas kopsudes kerge immuunreaktsiooni, mille üks sümptom oligi kopsukudede põletik (ehkki see põletik oli väga kergekujuline).

Samuti leiti märkimisväärne seos katsealuste uriiniproovide propüleenglükooli-sisalduse ja selle vahel, kui äge oli põletikuline reaktsioon katsealuste kopsudes. Taoline korrelatsioon võimaldab teatud määral seostada koostisainete mõju põletikuliste protsessidega.

Teisisõnu põhjustavad suuremaid muutuseid kopsudes tõenäoliselt nikotiin või maitsestajad ning see on ka suund, millele uurijad peaksid edaspidi keskenduma selleks, et selgitada välja, milliseid aineid on e-vedelike koostises ohutu kasutada ja milliseid mitte.