Seni on ministeerium avalikult pööranud tähelepanu ettepanekutele suurendada nii valimiste läbiviimise ja kontrollimisega tegelevate inimeste hulka, kui ka sõltumatute vaatlejate arvu. Protokollidest selgub, et lisaks mainitule analüüsitakse ka mitmefaktorilise autentimise võimaluse lisamist e-valimiste rakenduse juurde.

Peale selle on probleemiks näiteks ressursside vähesus, süsteemi keerukus kui ka e-valimiste kohta käiv valeinfo. Välja võib veel tuua näiteks mobiiliga hääletamise võimaluse puudumise.

Täielikku loetelu sellest, mida e-valimiste puhul probleemiks peeti, vaata Geeniuse lehelt!