Sel nädalal ajakirjas PNAS avaldatud uuringut juhtisid British Columbia Ülikooli, California Ülikooli ja Kanada BC Lastehaigla teadlased. Uuring kirjeldab spetsiaalselt laste uurimiseks mõeldud meetodit, mida nimetatakse Pediatric-Buccal-Epigenetic (PedBE) kellaks ja see mõõdab keemilisi muutusi lapse DNA-s bioloogilise vanuse määramiseks.

DNA väikesed keemilised muutused ehk epigeneetilised muutused põhjustavad geenide teisenenud avaldumist teatud kudedes ja rakkudes. Mõned neist muutustest toimuvad inimese vananedes ja teised võivad olla põhjustatud keskkonnast või elukogemustest.

Täiskasvanutel on epigeneetiliste muutuste mustrid hästi välja kujunenud ning DNA prooviga saab neid kasutada inimese vanuse määramiseks. Kui inimese epigeneetiline vanus erineb tema tegelikust vanusest, võib see viidata vanusega kaasnevatele haigustele ja varasele suremusele.

"Teadsime, kuidas toimuvad DNA-muutused täiskasvanutel, kuid lastel toimuvad need väga erinevalt ja seetõttu tuli meetodit laste tarbeks kohandada,” ütles uuringu juht dr Michael Kobor.

PedBE kell töötati välja 1032 terve lapse DNA metülatsiooniprofiilide abil, kelle vanus varieerus mõnest nädalast 20 aastani. Teadlased leidsid genoomis 94 erinevat näitajat, mida analüüsides sai ennustada lapse vanust nelja kuuse nihkega. Samuti leidis meeskond, et kauem ema üsas olnud lapsed näitasid kolme kuu võrra kiirenenud DNA muutust. Sellega tõestati, et seda tööriista saab kasutada imiku arengutaseme fikseerimiseks.

"Kuna põsest vatitikuga kogutud rakkude analüüsi saab teha odavalt ja tõhusalt, siis saaksid arstid PedBE kella kasutada selleks, et tuvastada laste arenguhäireid ja jõuda haigustele varem jälile,“ lisas uuringu autor.

Väikeses pilootuuringus leidsid teadlased ka, et autismispektri häirega lastel oli PedBE kella järgi "vanus" kõrgem kui tavaliselt arenevatel lastel, mis viitas sellele, et uut meetodit võiks kasutada nende laste skriinimiseks.

"Fakt, et meie lastekell suutis selles väikeses katses eristada n-ö tavaliselt arenevaid lapsi ja autismi põdevaid lapsi, näitab selle tööriista võimsat potentsiaali," ütleb Kobor. "Ehkki selle kinnitamiseks on vaja teha rohkem uuringuid, näitavad need tulemused, et PedBE kell võib olla oluline tegur laste arengu hindamisel."

Teadlased tegid tööriista koos selle uuringu avaldamisega vabalt kättesaadavaks, nii et ka teised uurimisrühmad saavad seda tööriista kohe kasutada ja katsetada.