Kuna hetkel mingisugust riiklikku seadusandlust, mis elektritõukeratastega seonduvat reguleeriks, ei eksisteeri, on linn mõlema Tallinna linnas tegutseva teenusepakkuja - Bolti ja Citybeega - sõlminud eraõiguslikud lepingud, mis rataste rentimist reguleerivad.

Tallinna Kesklinna Vanema Vladimir Sveti sõnul on tõukerattad leidnud oma koha linna elus. Selleks, et tõukerataste kasutamine aga kõigile veelgi mugavamaks ja ohutumaks muuta, on linn ja ettevõtted aktiivselt tegelenud murekohtade kaardistamisega ning nii ootabki elektritõukeratastega seonduvat järgmisel aastal ilmselt nii mõnigi muudatus.

Kuigi Svet viitab, et tegemist on hetkel linna tasemel veel üldiste valdkondadega, mille suhtes läbi rääkimine ettevõtetega alles pooleli on, peegeldavad tähelepanekud siiski üldiseid trende.

Piirkiirus võiks muutuda adaptiivseks

Hetkel on Tallinna linnas kasutusel olevatel elektritõukeratastel piirkiirus piiratud 20 km/h peale. Sveti sõnul võiks aga kasutusele võtta adaptiivse lahenduse, mis võimaldaks tõukeratastel teatud piirkondades ka kiiremini sõita, osades piirkondades aga hoopis piiraks nende kiirust veelgi madalamaks.

"Aeglasem võiks kiirus olla seal, kus on näiteks palju eakaid ja erivajadustega inimesi või tänavad on kitsad. Samas võiks teatud piirkondades, näiteks varsti valmis saaval Reidi tee või Pirita tee rattateel kiirused olla kõrgemad," selgitab Svet. Tema sõnul on tehnoloogilised lahendused selleks tänapäeval täiesti olemas ning GPS-il toimivad sarnased kiirusetsoonid on teistes linnades juba tõsiasi.

Lapsed e-tõuksiga ei sõida

Üks suur probleem puudutab Sveti sõnul veel platvormide poolset isiku tuvastamist või täpsemalt selle puudumist. "Lapsel ei ole kindlasti liiklusest sama arusaam, mis täiskasvanul," ütleb Svet. Just seetõttu tuleks täpsemalt arutada ka seda, mis vanuses võiksid noored saada õiguse renditavate elektritõukeratastega ringi sõita.

Ka selles vallas on Sveti sõnul abiks tehnoloogia. Näiteks võiks nõuda inimeselt enne konto tegemist oma näost ning isikutunnistusest pildi tegemist. Samas on veel arutlusel see, milline võiks olla sobilik iga, et ikkagi elektritõukeratta lenksu taga olla. Svet viitas, et tõenäoliselt võiks see vanus jääda 15-16 eluaasta kanti.

Parkimisprobleemid

Kui praegu on võimalik e-tõukerattaid jätta sisuliselt kõikjale linnas, siis Tallinna Kesklinna Vanema sõnul kaalutakse ka see üle vaatamist. Sel suvel pandi juba piir e-tõukside vanalinna piirkonda jätmisele, kuna need takistasid liikumist sealsetel kitsastel tänavatel. Sarnaselt vanalinnale vaadatakse nüüd kriitiliselt üle ka mõned süda- ja kesklinna kitsad tänavad ning vajadusel kehtestatakse piirangud ka seal.

Tõukerattad panevad rattateid ehitama ja infrastruktuuri parandama

Linnal on plaan hakata parandama kõnni- ja rattateede seisukorda, sealhulgas näiteks tegema jalgratastele ja tõukeratastele sobivamaks äärekivisid. Sveti sõnul on kommunaalamet selleks kaardistanud juba sadu kui mitte tuhandeid kohti, mis nüüd järgemööda kergliiklejatele sobilikumaks ehitatakse.

Lisaks hakkavad jalg- ja tõukerattureid teenima ka uued kergliiklusteed. Plaanis on välja ehitada eraldiseisvad kergliiklusteed Reidi teel, Poska tänaval, Tallinna sadama piirkonnas ja Filtri tee ning Kadrioru vahel. Koidu tänav ja Pikk tänav muutuvad Sveti sõnul samuti rattasõbralikemaks, samuti on plaanis pikemas perspektiivis luua ühendus ka Reidi tee ja Kalaranna vahele.

Tõukerataste hulgale piir peale

Kõikidest linnapoolsetest ettepanekutest kõige algelisemas faasis on Sveti sõnul elektrilistele renditõukeratastele piirmäära kehtestamine. Kuigi on arvata, et ilmselt tahavad mõlemad teenusepakkujad e-tõukside hulka järgmisel aastal veelgi tõsta, tuleb linna hinnangul seada piir, kui palju rendirattaid Tallinnas olla võib.

Seda, mis number see võiks olla, Svet hetkel aga öelda ei osanud, viidates, et järgmise hooajani on veel aega ning hetkel alles kohtutakse teenusepakkujatega ning vahetatakse omavahel infot. Samas pandi tema sõnul juba sel hooajal linna ja teenusepakkujate vahelistesse lepingutesse klausel, et vajadusel võib linn tõukerataste hulka piirata.