Kui praegu pritsitakse tulekahjusid kustutavate vahendite juhul, kui need juba põlevad, siis uue geeli mõte seisneb ennetustegevuses. Näiteks on võimalik erinevate mudelite põhjal eeldada, kus tulekahjud tekkida võiksid ning seega nende teket geeli abiga takistada.

Teadlaste sõnul ei ole geel mürgine. Samas on geel biolagunev ning nii vihmale kui ka tuulele vastupidav. Geel peab vastu umbes 1,5 mm sademetele hooaja jooksul, seega on seda vaja alale pritsida vaid kord tulekahjuhooaja jooksul. Kui aga peaks juhtuma, et sajab rohkem, ka siis on ala turvaline, kuna tulekahju lihtsalt kustuks ära.

Stanfordi Ülikooli materjaliteaduse aseprofessori Eric Appeli sõnul muudab geel täielikult seda, kuidas tulekahjude kustutamine käib. "Hetkel monitoorime me lihtsalt ohualasid ning kui tulekahjud hakkavad, kiirustame sündmuspaigale, et neid kustutada," ütles ta. "Uus lahendus muudab tulekahjudega võitlemise aga oluliselt proaktiivsemaks."

Lisaks sellele on geeli pritsimiseks võimalik kasutada juba hetkel olemasolevat tehnikat. Näiteks sobivad selleks suurepäraselt põllumajanduses kasutatavad lennukid, millelt mürke või väetist pritsitakse. Samuti on see säästlikum. "Valik on, kas pritsida alale ennetavalt 75 000 liitrit geeli või umbes 3,5 miljonit liitrit hetkel kasutatavaid tuletõrjevahendeid," selgitas Anthony Yu Stanfordi Ülikoolist, kes samuti geeli välja töötamises osaline oli.

Kuigi metsatulekahjud on mõnes Maa piirkonnas osa üldisest ökosüsteemist, on küllalt ka neid alasid, kus need on valdavalt inimtekkelised. Üheks selliseks piirkonnaks on näiteks California osariik, kellega koos uus tuletõrjelahendus ongi välja arendatud. Ilmselt võetakse see ka just seal esmalt kasutusele, kuid praegu selle kohta täpsem info puudub.