Kogu kohtuasja keskmes oli kassiahastuse vastaste jookide ning pulbrite tootja vastane kohtuasi. Firma kaevati Frankfurtis kohtusse, kuna hageja sõnul ei vasta nende esitatud väited tõele ning päriselt need pohmeluse vastu ei aita.

Kohus otsustas, et toidulisandeid ning toidukaupasid, sealhulgas jooke ei tohi turundada haiguseid ennetava või ravivana. Protsessi käigus defineeriti ka haiguse tähendus, mis kohtu sõnul on ka väiksed ning ajutised muutused võrreldes keha tavaolekuga. Selle definitsiooni kohaselt ongi kassiahastus haigus.

Kohtuotsuse kohaselt ei tohi seega ka ühegi toidulisandi, toiduaine ega joogi turundamise puhul väita seda, et see aitaks näiteks väsimuse, halva enesetunde kui ka peavalu vastu, mis kohtu paika pandud definitsiooni kohaselt samuti haiguste alla liigituvad.

Samuti viidati kohtuotsuses, et arstid on alkoholist tulenevate halvale enesetundele viitamiseks kasutanud meditsiinilist mõistet vesalgia, mis samuti viitab sellele, et tegemist on tõepoolest haigusega.