EWG teadlased uurisid kokku 48 363 ühiskondlikku veesüsteemi ning hindasid sealsete kantserogeenide terviklikku mõju inimeste tervisele. Tähelepanu juhitakse sellele, et uuringu tulemused puudutavad just neid inimesi, kes kasutavad riiklikke veesüsteeme ning ei laiene seetõttu 13,5 miljonile majapidamisele, mis saavad oma joogivee enda puurkaevudest.

"Joogivees on leitavad keerulised saasteainete ühendid, ometi vaatavad riiklikud ametiasutused kõiki neid saasteaineid ühe kaupa ning hindavad nende terviseriske selliselt," ütles teadlaste rühma juhtinud Sydney Evans. "Pärismaailmas puutuvad aga inimesed kokku just nende ühenditega, mitte kõikide saasteainetega ühekaupa. Seetõttu on oluline, et me vaatleks ka neist tingitud terviseriske tervikpildina," ütles Evans.

Sarnast kõiki aines olevaid ühendeid korraga vaatlevat ehk kumulatiivset lähenemist on varem kasutatud näiteks õhuga seonduvate riskide määramisel, kuid joogiveele pole seda vähemalt USA-s siiani rakendatud. Sellise mudeli järgi on võimalik välja arvutada võimalik vähki haigestumise risk umbes 70 aasta vältel.

Kõige enam tõstavad vähki haigestumise riski teatud keemilised elemendid, näiteks arseen, uraan ja raadium. Valdav osa nende elementidega kokku puutuvatest süsteemidest asuvad väiksemates kogukondades ning ammutavad vett põhjaveest. Rõhutatakse, et sellistel juhtudel on vaja infrastruktuuri parandada.

Kuid ka suurtel pinnaveelahendustel on omad probleemid. Näiteks puutuvad need rohkem kokku erinevate disinfektsioonivahendite jääkidega, mis samuti üks väga oluline vähki tekitav faktor on.

"Valdav osa veesüsteemidest on seaduslike nõuetega kooskõlas, ometigi näitab uuring, et see ei tähenda midagi ning sellistest allikatest pärinev vesi võib siiski tervisele kahjulik olla," selgitas EWG teadustöö osakonna asepresident Olga Naidenko. Tema sõnul on riskide vähendamiseks oluliselt rohkem vaja tegeleda veereservuaaride veekvaliteedi määramise ja tagamisega.

Samuti pakutakse üheks lahenduseks kraanidele paigaldatavaid filtreid, mis aga peaks olema täpselt seadistatud nii, et need filtreeriks just välja need konkreetsed saasteained, millega piirkonna vees probleeme kipub olema.