Laipade võime end liigutada tuvastati Austraalia surnu-uurijate poolt, kes kasutasid esmakordselt aegluup-fotograafiat, et ühe surnukeha lagunemist jäädvustada. 17 kuud järjest tehti laibast iga päev 30 minuti jooksul fotosid ning pärast aja möödumist vormiti need üheks videoks, tänu millele oli võimalik tuvastada, kuidas ja kui palju keha üle aastase katse jooksul liikus.

Projekti juhtinud Alyson Wilsoni sõnul eeldas ta küll, et keha liigub vähesel määral, kuid ei oleks kunagi arvanud, et muutused keha asendis niivõrd suured võivad olla. "Me tuvastasime näiteks, et käed liikusid märkimisväärselt - algselt keha kõrval all olnud käed olid katse lõpuks kerkinud külgedele ning välja sirutunud," ütles Wilson Austraalia uudisteväljaandele ABC. Spetsialistide hinnangul on keha liikumine tõenäoliselt tingitud liigesesidemete kuivamisest ning kokku tõmbumisest.

Laipade liigutamisest täpsemalt teadmine on kasuks korrakaitseorganitele, kuna võimaldab täpsemalt hinnata surnukehade esialgset asendit ning seega lahendada näiteks mõrvajuhtumeid. Samal ajal on võimalik täpsemalt mõista ka õnnetusjuhtumitest tingitud surmasid. Kui siiani on eeldatud, et inimesed ongi surma hetkel olnud sellises asendis, nagu nad leiti, siis värske uuring näitab, et nii ei pruugi olla. "Paljudel juhtudel annab see ohvritele võimaluse rääkida oma viimane lugu," ütles Wilson.

Edasiseks plaaniks ongi veel laipasid aegluup-fotograafia abiga üles võtta, eesmärgiga luua korrakaitseorganitele tööriist, mille abiga oleks võimalik täpsemalt hinnata, millises asendis keha algselt pärast surma võis olla. See omakorda võimaldaks täpsemalt hinnata surma asjaolusid ning välistada valede surmapõhjuste kehale omistamise.