Nimelt pakub ettevõte oma teenust nii peredele kui ka üksikklientidele. Kui üksikkliendi Premium paketi hind on 6,99 eurot kuus, siis perepaketis saavad kuus inimest muusikat kuulata koguhinnaga 10,99 eurot. See tähendab, et nii mõnedki sõprade rühmad, kes soovivad mitu korda odavamalt muusikat kuulata, on organiseerunud perekondadeks.

Mida nad aga suure tõenäosusega ei tea, on see, et Spotify nõuab oma kasutajatingimustes, et need kuus inimest elaksid samal aadressil. Kui siiani lahendas Spotify selle välja selgitamist lihtsalt kasutajatelt aadressi küsimisega ning oli selle kontrollimises üpris vaba, siis nüüd andis striimimishiiglane teada, et hakkab seda tegema GPS-i abil ning seejuures jõuliselt tegelema sellega, et mitte-pered enam perepaketti kasutada ei saaks.

Seega, nüüd paketti registreerides palub Spotify kasutajal Google Mapsi toel enda aadressi tõestada - registreerumise hetkel peab inimene viibima seal aadressil, kus väidab end olevat. Lisaks sellele andis ettevõte ka teada, et sarnaseid kontrolle hakatakse perioodiliselt tegema kõikidele, kes perele mõeldud teenuseid kasutavad. Kui pistelised kontrollid ei meeldi, on võimalik ka lihtsalt lubada rakendusel end pidevalt GPS-iga jälgida lasta.

Mitmed organisatsioonid on juba välja toonud, et privaatsuse seisukohast on tegemist murekohaga, kuna võimaldab Spotifyl jälgida näiteks lapsi, kes kasutajatingimuste kohaselt võivad vabalt perepaketi liikmed olla. Lisaks ei võimaldaks selline jälgimine näiteks perepaketti kasutada inimestel, kes tegelikult on pere - mis saaks sellisel juhul näiteks peredest, kus vanemad on lahutatud; inimestest, kes on tihti tööreisidel või tudengitest, kes õpivad kodust eemal, Spotify ei täpsusta.

Spotify proovis midagi sarnast, kuid oluliselt väiksemal skaalal ka eelmisel aastal, kui algatas pilootprojekti, kus prooviti samuti GPS-i abiga inimeste elukohtasid kontrollida. Toonane pilootprogramm lõppes aga kiirelt, kui paljud inimesed avaldasid oma pahameelt selle üle, et Spotify nende asukohta jälgib.

Uute tingimuste juures on ka ebaselge, kuidas Spotify nüüd kontrollide tulemusi jõustama hakkab ning millised saavad olema karistused. Eelmise aasta pilootprojekti käigus anti selle kohta aga õige pisut aimu - toona said kasutajad näiteks e-kirju, milles ähvardati, et kui kasutaja GPS-i abiga oma asukohta ei kinnita, võib neid oodata teenusest kõrvaldamine.