Praegusel ajal on päris keeruline sõita mööda Eestit ja mitte märgata pea otsatuna näivaid lagedaks rüüstatud raielanke. Selgeid vastuseid, kas tegemist on kellegi rahaahnuse, hädavajaduse või millegi muuga, tavainimestele jagatud loomulikult ei ole.

Alles täna, laupäeva hommikul postitati Facebooki gruppi Eesti Metsa Abiks kurb lugu Hiiumaalt. Emmastest Ristna tippu on 36 km ja umbes 36 lageraiet otse tee ääres, kirjutati gruppi jagatud postituses. Kohalike sõnul on teest kaugemal üsna samasugune pilt.

Mitte väga ammu kirjutas Accelerista loo sellest, kuidas mööda kõrvalisi teid Lätist Eestisse saabudes saab just raielankide arvu kasvu järgi aru, et nüüd on jõutud kodumaale.

Kirsiks tordil kirjutas Tartu Postimees mõne päeva eest kuidas RMK laseb varsti järjekordsesse hiiemetsa sae sisse lüüa ning Ahto Kaasik kirjutas muuhulgas sellestki, et senises tempos jätkates kaob või hävib enamik pühapaiku, Keskkonnaministeerium ja Muinsuskaitseamet on takistanud seni kaardistatud pühapaikade avalikustamist ja kaitsmist.

Eeltoodud viited on vaid jäämäe veepealne osa ja väga hiljutisest ajast. Lageraie näib olema Eesti uus Nokia, vahet pole kus kandis autoga Eestimaad avastad või millises temaatilises sotsiaalmeedia kommuunis ringi vaatad.

Vahelduseks lootusekiir

Igatahes tegi valitsus nüüd vähemalt ühe õige liigutuse ja kiitis heaks Keskkonnaministeeriumi esitatud eelnõu, millega moodustatakse olemasoleva kaitseala, püsielupaiga ja hoiuala baasil Lindi looduskaitseala ja kehtestatakse uus kaitsekord, teatas Keskkonnaministeerium oma pressiteates.

Lisaks võetakse täiendavalt range kaitse alla metsa. Kaitseala asub Pärnu maakonnas, Kõima, Marksa, Lindi, Kõpu, Kavaru ja Päraküla külas. Uue kaitseala pindala suureneb 679,1 hektari võrra ligi 1778 hektarini.

Lindi looduskaitseala on kaitse all alates 1999. aastast, põhjuseks Lindi sood ja seda ümbritsevad metsakooslused ning kaitsealused liigid. Ala jätkuv kaitse all hoidmine on oluline eeskätt merikotka, kaljukotka ja väike-konnakotka elupaikade kaitse-eesmärgil ning lisaks võetakse metsavajakute kompenseerimiseks kaitse alla vana metsa. Metsavajakute eesmärk on see, et metsade range kaitse tagaks Eestis vanadele (st vähemalt 100-aastastele) metsadele iseloomuliku elustiku säilimise.

Lindi looduskaitsealal on range kaitse all kokku üle 75 ha laanemetsi, ligi 100 ha salumetsi ja pea 233 ha soovikumetsi.

Jahipidamine on kaitsealal edaspidi lubatud, keelatud on ainult kotkaste kaitseks moodustatud sihtkaitsevööndites neile tundlikul ajal ja kogu alal linnujaht. Muudetakse ka liikumispiirangutega alade piire, mis tuleneb liikide elupaikade muutustest.

Edaspidi laekub Pärnu linnale maamaksu vähem ligikaudu 772 eurot aastas. Täiendavate piirangute tõttu riigi metsamaal ulatub täiendav saamata jääv puidutulu kuni 15 254,5 euroni aastas.

Kaitstava ala välispiir muutub ja ala suureneb ligi 189 ha võrra riigimaa arvelt.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid