Kui naised tunnevad roolis vihaselt või oskamatult käituva mehe kõrval end ebaturvaliselt, siis vastuolulisel kombel vaid 48% briti meestest peab naiste saamatut autojuhtimist ebaatraktiivseks. Üle poole meestest ehk 52% leiab hoopiski, et see on lausa turn-on.

Kümnepunkti skaalal eri käitumismustreid hinnates jäi meeste arvamus naisautojuhist samaks: nii oskuslikku kui halba autojuhtimist demonstreerinud naise atraktiivsust hinnati mõlemal puhul 6,1 punktiga: roolimisest tähtsamaks peetakse naise välimust.

Meestele näidati videoid, kus naised autoroolis sahmisid ja valesid otsuseid vastu võtsid: nende kehakeel jäi stressivabaks, see kõneles pigem frustratsioonist: uuringus osalenud mehed kortsutasid kulmu, nihelesid ja muutusid rahutuks.

Videod, kus naised näitasid üles saamatust parkimisel, manööverdamisel või juhtisid autot nii, et tähelepanu oli teel toimuvalt kõrvale kaldunud, tekitasid meestes pigem kaasaelamist. Jääb mulje nagu tahaksid mehed abituid naisi aidata ja kaitsta karmi liikluse eest.

Sõida turvaliselt, siis tuleb ka armastus

Uuringuraporti lühikokkuvõttes tõdevad teadurid, et halb autojuhtimine muudab potentsiaalsed partnerid märkimisväärselt ebaatraktiivsemaks. Eriti vastumeelseks peavad seda naised.

Otsides vastust palju arutelusid põhjustanud küsimusele, kas halvad autojuhid on ka armuelus ebasoosingus, selgus uuringust, et halbu autojuhte peetakse oskuslikest juhtidest tõesti lausa 50% ebaatraktiivsemaks.

Käitumispsühholoog Jo Hemmings kommenteeris uuringut järgmiselt: “Ei ole mingit kahtlust, et valdava enamiku vastajate ja peaaegu kõikide naissoost vastajate arvates on halb autojuhtimine kindel kiretapja.”

“Samas on huvitav vaadelda sugupoolte erinevaid reaktsioone. Mõned mehed reageerisid nähtule lõbustatult ja naersid saamatute naiste üle. Naised seevastu väljendasid selget pahameelt.”

Hoidu neist käitumismustritest

Naistele mõjuvad meeste liikluskäitumise juures kõige halvemini ohtlikud möödasõidud, liiklusraev, saamatu parkimine, sõidu ajal telefoni näppimine ja oskamatu manööverdamine.

Meestele aga on naiste liikluskäitumise osas enim vastukarva saamatu manööverdamine, rooli taga selfide klõpsimine, sõidu ajal telefoni näppimine, oskamatus liigelda ringristmikul ja suvaline parkimine.

Uuringutulemused kinnitavad hüpoteesi, et halvad autojuhtimisoskused põhjustavad tugevaid instinktiivseid emotsionaalseid reaktsioone, millel on seos ka hinnanguga atraktiivsusele.

Samuti nähtub, et vastassugupoole halb sõiduoskus põhjustab naistel tugevamaid negatiivseid reaktsioone ning selle tulemusena peetakse halbu autojuhte ka ebaatraktiivsemaks.

Halb autojuhtimine kujutab endast liiklusohtu, kuid see võib mõjutada ka inimsuhteid. Inimesed peaksid oma autojuhtimise ja ohutu liiklemise oskusi senisest kõrgemalt väärtustama.

Loe rohkem SIIT ja sellest, mida naised meesjuhtide puhul jälestavad, loe SIIT