Ajakirjas PloS ONE avaldatud uuringust tuli välja, et tujukujude kasutajad on paremad sotsiaalsete suhete loojad ning rohke emojide kasutamine suhtluses potentsiaalse kohtingukaaslasega on väga tulus investeering.

Rohkem tujukujusid kasutavatel inimesed astuvad teistest rohkem vahekorda ning neil on aktiivsem ja edukam kohtinguelu (ingl kl dating life).

Nendele järeldustele jõuti kahe eraldiseisva uuringu tulemuste põhjal, mis tehti Kinsey instituudis. Esimeses uuringus analüüsiti 5327 küsitlusele vastanud vallalise ameeriklase vastuseid. Valim peegeldas läbilõiget USA elanikkonnast.

Kõigepealt küsiti inimestelt, kas nad kasutavad tujukujusid ja miks. Samuti küsiti neilt mitmeid küsimusi nende voodielu ja kohtingutel käimise kohta.

Selgus, et 38 % ei kasuta tujukujusid sõnumineerimisel võimaliku kohtingukaaslasega mitte kunagi. 29% vastanutest kasutab emojisid harva.

28% kasutab neid regulaarselt, 3% vähemalt ühte igas sõnumis ning 2.5 % vastanutest kasutab enam kui ühte tujukuju igas sõnumis.

Peamiselt kasutatakse tujukujusid selleks, et anda sõnumitele rohkem personaalsust ning nende kasutamine teeb tunnete väljendamist lihtsamaks ja kommunikatsiooni kiiremaks. Samuti kasutatakse neid, sest see on trendikas, ehk teised kasutavad ka.

Uuringust tuli välja, et need, kes kasutasid tujukujusid sageli, elasid ka aktiivsemat seksuaalelu ning käisid rohkem esimestel kohtingutel.

Teine uuring viidi läbi internetiküsitlusena eesmärgiga korrata ja laiendada esimese küsitluse tulemusi. Vastajaid sellele küsimustikule oli 275.

Selles täpsemalt sihitud võrdlusgrupis oli tujukujude kasutamine levinum ja vaid kolm protsenti ütlesid, et nad ei kasuta suhtluses võimalike kohtingukaaslastega tujukujusid.

Vastupidiselt esimese uuringu tulemustele selgus selles grupis, et tujukujude kasutamine ei ole seotud rohkematele esimestele kohtingutele minemisega, kuid ilmnes tugev seos korduvate kohtingutega.

Järeldus: Rohkem tujukujusid, rohkem seksi?

Ühine joon mõlemas uuringus on aga aktiivne seksielu: Need, kes kasutavad rohkelt tujukujusid, on rohkem vahekorras. Lisaks on neil aasta jooksul ka rohkem erinevaid sekspartnereid.

Ja üsna loogilise seosena - usinad tujukujude kasutajad vastasid, et oma kõige hiljutisemal kohtingul nad kas suudlesid või astusid oma kaaslasega vahekorda. Samuti käisid need inimesed suurema tõenäosusega ka korduvatel kohtingutel sama kaaslasega ning lõid püsivamaid suhteid.

Teadlased järeldasid, et need, kes kasutavad suhtluses ohtralt tujukujusid, on paremate eeldustega loomaks suhteid ja sotsialiseeruma teiste inimestega - nad on üldiselt emotsionaalsemad ja avatumad.

Teisisõnu: ilmselt ei ole asi mitte tujukujudes kui sellistes vaid asjaolus, et rohke tujukujude kasutamine on omane avatumatele ja väljendusrikkamatele inimestele, kes ka päris elus loovad intiimseid suhteid teistest lihtsamalt. Ja need, kes tujukujusid ei saada, on tagasihoidlikumat tüüpi, kes võimalusi maha magavad.