Mure laste võimekuse, vaimse tervise ning hakkama saamise pärast on sotsiaalmeedia ajastul üks suurematest küsimärkidest. Isegi "kurjajuur" internet on täis laste harjumuste, nutisõltuvuse ja sotsiaalmeediakasutuse teemalisi meeme: kui veel paari aastakümne eest jooksid lapsed vabadel hetkedel õues, ronisid mööda puid, sõid mulda või tegid füüsilist tööd, siis tänapäeva laste vaba aja sisustamine ja meelistegevus on aga nutitelefon, videomängud, arvutid...

Värskes uuringus leidsid Briti teadlased pärast 13 000 teismeliste jälgimist mitmete aastate jooksul seoseid noorukieas laste sotsiaalmeedia kasutamise sageduse ja intensiivsuse ning kehva vaimse tervise vahel. Mitte ainult, rohke sotsiaalmeedia kasutamine mõjutab (negatiivselt) ka laste heaolu, eluga rahulolu, õnnelikkust.

Uuringus jälgiti kahe aasta jooksul 13 tuhandet 13-16 aastast noorukit tuhandest koolist Inglismaal. Uuringus ei vaadatud niiväga sotsiaalmeedia kasutamisele kulutatud aega vaid seda, kui tihti nooruk mõnd sotsiaalmeedia platvormi (Facebook, Instagram jt) külastas.

Uuringust tuli välja, et sotsiaalmeedias ohustavad lapsi küberkiusamine (või selle nägemine) ning see põhjustab une kvaliteedi langust ja uneaeg väheneb. Samuti kaasneb vähenenud füüsiline aktiivsus. Nimetatud mõjutavad tüdrukute vaimset tervist oluliselt rohkem, kui poistel.

Huvitav on see, et sotsiaalmeedial poiste vaimsele tervisele nii palju mõju ei tuvastatud. Üks asi on see, et tüdrukud kasutavad üldiselt sotsiaalmeediat rohkem ja tihemini kui poisid, aga võimalik, et tüdrukute ängistuse "lähtekoht" oli uuringus juba kaugemal kui poistel, st nad olid juba enne uuringuperioodi kehvemas olukorras. Poiste vaimset tervist mõjutavad muud faktorid, mida selles uuringus ei vaadeldud.

Uuringu läbi viijad ütlesid, et sotsiaalmeedia iseenesest ei ole kahjulik, kuid halb on kombinatsioon: esiteks asendab sotsiaalmeedia need tegevused, mis tüdrukute vaimset tervist ja arengut tavaliselt edendavad. Samuti on küsimus sotsiaalmeediasse postitatavas sisus - Lisaks positiivsele sisule on sotsiaalmeedia täis ka kahjulikke asju, eriti küberkiusamist. Tüdrukud on selle suhtes tundlikumad.

Kui uuringu esimesel aastal kasutasid 43% poistest ja 51% tüdrukutest sotsiaalmeediat mitu korda päevas, siis juba aasta hiljem olid vastavad numbrid 51% ja 68%. Kolmandal aastal kasutas 69% poistest ja 75% tüdrukutest sotsiaalmeediat mitu korda päevas.

Mõlemast soost noorukitel oli laiaulatuslik sotsiaalmeedia kasutamine seotud suurema psühholoogilise stressiga, aga tüdrukute puhul tuli välja, et mida tihemini nad sotsiaalmeediasse vaatasid, seda suurem oli nende stress. Poiste hulgas seda trendi ei tuvastatud.

Uuringu viimasel aastal tuli välja, et pidev ja sagedane sotsiaalmeedia kasutamine eelmistel aastatel tõi kaasa ka madalama hinnangu heaolule - need tüdrukud, kes rutiinselt kasutasid sotsiaalmeediat, väljendasid vähemat rahulolu eluga, olid õnnetumad ning tundsid ängistust.