Ühendkuningriigi parlamendi alamkoja transpordikomitee liikmete hinnangul on vabakäeseadmed avariide tekitamise seisukohast täpselt sama ohtlikud kui tavalised telefonid, mille kasutamine on saareriigis autoroolis keelatud juba 2003. aastast.

Komiteele oma arvamuse esitanud eksperdi hinnangul on telefoniga rääkimine võrreldav purjus peaga sõitmisega Ühendkuningriigis lubatud piirmäärade raames. Midagi sarnast kinnitab ka näiteks 2016. aastal Sussexi Ülikooli teadlaste läbi viidud uuring, mis viitab, et kui inimesed autoroolis telefoniga räägivad, võivad nad hakata kõnealuseid asju või juhtumeid endale ette kujutama ning seetõttu hajub nende tähelepanu märkimisväärselt.

Komitee raportis toodi ka välja, et 2017. aastal juhtus Ühendkuningriigi teedel 773 õnnetust, kus vähemalt üks juhtidest kasutas sõidu ajal telefoni. Need õnnetused lõppesid seejuures 43 surma ning 135 tõsise vigastusega. Sellised õnnetused on tõusutrendis olnud juba 2011. aastast.

Raporti hinnangul on sama perioodi jooksul järelvalve aga oluliselt leebemaks muutunud ning kuigi sõidu ajal telefoniga rääkimise trahvimäär on tõusnud, on registreeritud intsidentide hulk vähenenud 2/3 võrra.

Kuidas siis inimesed autoroolis telefoniga rääkima peaksid, kui keelatud on nii vabakäeseadmed kui ka telefoni kõrva ääres hoidmine? Poliitikud viitavad, et ei peakski. "Igasugune telefonikasutus tõmbab juhi tähelepanu teelt kõrvale," ütles transpordikomitee esimees Lilian Greenwood.

Ühendkuningriigi transpordiministeeriumi esindaja ütles, et kuigi telefonid on tänapäevase elu oluline osa, tuleb neid kasutada vastutustundlikult. "Kui telefon inimese tähelepanu röövib, on see ohtlik ning seab inimelud ohtu. Seadus on selles mõttes väga selge - kõik, kes ohtlikult sõidavad, panevad toime kriminaalrikkumise," ütles ministeeriumi esindaja.

Komitee liikmed plaanivad ettepanekute koostamisega lõpule jõuda selle aasta lõpuks, misjärel antakse need avalikkusele arutamiseks. Praeguste soovituste kohaselt tahetakse vabakäeseadmete kasutamist riigisiseselt piirata Inglismaal ja Walesis, Šotimaad ja Põhja-Iirimaad komitee hinnangul probleem ei puuduta.