“Purtse jõe puhastamise projekt on Ida-Virumaal kahtlemata märgilise tähendusega. Meil on heameel tänavusel PurFestil anda kinnitus selle kohta, et jõe puhastamise projekt kulgeb plaanipäraselt. Tänaste plaanide kohaselt saavad 2022. aasta lõpuks jõe enimreostunud lõigud muudetud keskkonnale ohutuks,” rääkis Keskkonnaministeeriumi projektijuht Raimo Jaaksoo.

Purtse jõe uus säng

Kohtla jõele on rajatud 3,4 kilomeetrine uus jõesäng. “Oleme kevadel alustatud jõesängi kaevetöödega edukalt lõpule jõudnud ning tänaseks oleme uude jõesängi rajanud ka lookekohad ja tehiskärestikud, mis loovad kaladele soodsa elukeskkonna ja kudemistingimused ning annavad alale looduslähedase ilme,” rääkis Jaaksoo.

Projekti järgmine etapp hõlmab Vahtsepa peakraavi puhastamist. “Oleme Vahtsepas rajanud ajutise möödavoolukraavi ja juhtinud vee jõesängist puhastustööde ajaks ümber kraavi. Reostunud pinnas on Vahtsepa kraavist põhiosas ehk 2,3 kilomeetri ulatuses välja kaevatud ning kuivab enne eeltöötlusplatsile viimist. ” kirjeldas Jaaksoo jõe puhastamisega kaasnevaid töid.

Purtse jõe uus säng

Kohtla jõel on 1 kilomeetrisel lõigul reostunud pinnas välja kaevatud ning käivad ettevalmistused järgmiste lõikude puhastamiseks. Tehakse raadamistöid, rajatakse juurdepääsuteid ja kaevatakse möödavoolukraavi. Projekteeritakse ka järgmiseid Kohtla jõe lõike ning reostunud pinnase eeltöötlusplatse.

14 hektari suuruse Kohtla-Järve poolkoksimäest väljanõrgunud fenoolidega reostunud ala puhastamiseks on rajatud kraavide süsteem. “Kraavidega juhitakse puhas vesi fenoolisoost mööda Varbe peakraavi ja edasi Kohtla jõkke,” kirjeldas Jaaksoo projekti olulisemaid edusamme. “Järgmisel aastal rajame pumpla ja survetorustiku, mille abil pumbatakse reostunud vesi fenoolisoost poolkoksiprügila nõrgveekraavi ja sealt puhastusseadmetesse.”

Purtse jõe puhastustööd

Tööd on kavandatud lõpule viia 2022. aasta lõpuks. Projekteerimis-ehitustöid viib läbi Pinnasepuhastuse OÜ, projekti konsultandid on Kobras AS ja Maves AS ning omanikujärelevalvet tööde üle teeb P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Tööde tellija on Keskkonnaministeerium.

Purtse jõe valgala ja fenoolisoo puhastamise projekti esimese etapi tööde maksumus on 21 miljonit eurot. Projekti rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondist ning 15% ulatuses SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist ja riigieelarvest.

Purtse jõe uus säng
Purtse jõe uus säng
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid