Nimestikku koostades hinnati ligi 106 000 liigi väljasuremisohtu ning leiti, et rohkem kui veerand neist on ohus.

Nimestiku uusimas väljaandes järjestati 105 732 liiki astmikul soodsast seisundist (ingl LC; least concern) äärmise ohustatuse (CR; critically endangered — liik on väga suures väljasuremisohus) ja väljasuremiseni (EX; extinct — liigi viimane esindaja on teadaolevalt surnud).

Punase nimestiku värskendusega ei kaasne palju häid uudiseid. Ohustatud liikide koguarv on selle kohaselt nüüdseks kerkinud 28 338-ni (s.t 27 protsendini kõigist hinnatud liikidest) ning pärast aastat 1500 on täielikult välja surnud koguni 873 liiki.

Arvatava ühe miljoni väljasuremisohus liigi kõrval tunduvad need arvud väikesed, kuid IUCN-i punase nimestiku koostamise raames on ametlikku väljasuremisohu-hinnangusse hõlmatud vaid umbkaudu üks protsent kõigist maailmas leiduvatest looma-, seene- ja taimeliikidest. Sedamööda, kuidas liikide väljasuremisohu hinnangute hulk kasvab, kasvab kahtlemata ka ohustatud liikide üldarv.

Nimestiku uusimasse väljaandesse on lisatud rohkem kui 7000 uut liiki.

Tänavu mais avaldas ÜRO globaalse ülevaate keskkonna seisundist, mis pole sugugi lootusrikas lugemine.

ÜRO keskkonnaaruande kohaselt on olukorras, kus inimeste magevee, fossiilkütuste ja muude loodusvarade tarbimise määrad on kerkinud enneolematutesse kõrgustesse, väljasuremisohus kuni miljon liiki. Paljudele neist liikidest ei prognoosita pikemat eluiga kui paarkümmend aastat.

Raport sedastas muu hulgas, et rohkem kui 90% merekalade asurkondadest kannatavad ülepüüdmise all või neid püütakse jätkusuutlikkuse piiri lähedal.

Väljasuremisohus liikide nimekirja saab vaadata SIIT ja nimekirja kohta saab rohkem infot SIIT, mõlemad on inglisekeelsed.