101 257 prantslase peal läbi viidud uuring võttis arvesse hetkel teada olevaid vähi esinemist mõjutavaid tegureid (vanus, sugu, suitsetamine, peres esinevad kasvajad) ning leidis, et 100 ml võrra enam päevas suhkrurikaste jookide tarbimine tõstab vähiriski 18 protsendi võrra ning rinnavähki lausa 22 protsendi võrra, vahendab MedicalXpress.

Selleks, et selle teadmiseni jõuda, pidid kõik osalejad täitma 24 tunni jooksul vähemalt kaks küsimustikku, mille tulemusi omavahel võrreldi, et hinnangute täpsus tagada. Nendes pidid inimesed hindama vähemalt 3300 toiduaine tarbimist. Selle põhjal arvutati välja, kui palju inimesed keskmiselt magusaid jooke tarbivad ning neid andmeid kõrvutati sama rühma vähki haigestumise juhtumitega.

Selgus, et mehed tarbivad keskmiselt rohkem magusaid jooke (90,3 ml versus 74,6 ml). Uuritavate seas täheldati 2193 vähijuhtumit, millest 693 olid rinnavähid, 291 eesnäärmevähid ja 166 soolevähki. Keskmiselt diagnoositi vähk 59 aastaselt.

Kunstlikult magustatud jookide tarbimist suurenenud vähki haigestumise riskiga ei seostatud, kuid uurimuse autorid tõdesid, et nende uuritud sihtrühmas oli selliste jookide tarbimine liialt väike, et konkreetse uurimuse põhjal põhjapanevaid järeldusi teha.

Teadlaste hinnangul võib suhkrutarbimise ja kõrgenenud vähiriski seos olla seotud vistseraalse rasva protsendi tõusuga, mis ladestub kõhupiirkonnas ning seal olevate organite ümber. Samuti on suhkur seotud põletikumarkerite hulga tõusu ning kõrgenenud veresuhkru tasemega, mida samuti kõrgenenud vähi esinemise ohuga seostatud on.

Kuigi ka antud juhul oli tegemist üpris suure valimiga, rõhutavad teadlased, et nende teadustöö tulemusi tasuks kontrollida veelgi suuremate inimrühmade peal. Samas viidatakse, et suhkrurikaste jookide tarbimist tasuks vähendada ning kaaluda isegi seda soosivate maksude, reklaamipiirangute ja keeldude ellu viimist.