Isikuandmed olid avaldatud tavaliste tekstidokumentidena ja need olid leitavad lihtsalt guugeldades. E-poodi pidava ettevõtte juht teatas esialgu, et andmeleket ei saa olla toimunud, kuid hiljem tunnistas seda. Lekkinud failid on praeguseks internetist kõrvaldatud.

Riigi infosüsteemi amet pakub ettevõtjale igakülgset abi ning andmekaitse inspektsioon ootab, et ettevõtja edastaks neile 72 tunni jooksul rikkumisteate.