Vastuse saamiseks tegime otsingu teadusandmebaasis Web Of Science*. Lühidalt võib kokku võtta, et:

  • alkoholiaktsiisi langetamine ei pruugi kaasa tuua üldist alkoholitarbimise suurenemist, kuid enam hakkavad alkoholi ostma eakamad, väiksema sissetulekuga ning mehed.
  • alkoholihinna odavnemisega kaasnevad tervisekahjud, näiteks esineb rohkem alkoholist tingitud õnnetusi ja kroonilisi haigusi.
  • positiivne mõju võib olla salakaubanduse vähenemisele ning vähesel määral piirikaubandusele, ehkki viimase osas on uuringuid kütuseaktsiisi, kuid mitte alkoholiaktsiisi langetamise kohta.