Selle aasta esimese viie kuuga jõudis Suurbritannia elektritoodang omamoodi teetähiseni, kui esmakordselt pärast tööstusrevolutsiooni algust saadi rohkem elektrit puhastest elektriallikatest ja vähem elektrit toodeti fossiilseid kütuseid põletades.

Vahe on väike, kuid olemas. Võrguettevõtte sõnul tootis Ühendkuningriik 48 % energiast puhtalt ning 47% gaasi ja kivisöega. Ülejäänud 5% on biomassi põletamisel toodetud energia.

Ühendkuningriigi elektritootmise trend näitab järsku langust kivisöest toodetud energia hulgas ning samal ajal on alanud päikese- ja tuuleenergia buum.

Võrguettevõte National Grid ütleb, et kivisöe osakaal on möödunud dekaadi jooksul kõvasti kukkunud - 30% osakaalult 3% peale, samal ajal on tuuleenergia osakaal kerkinud 1% pealt 19%-ni. Gaasi kasutamise osakaal on (esialgu) veel püsinud.

Mini-teetähistest on möödutud rohkemgi - näiteks maikuus toimetas Suurbritannia "söevabalt" lausa kaks nädalat ning samal ajal toodeti rekordeid purustavates määrades elektrit päikesest kahel järjestikusel päeval.

See saavutus on tähtis peamiselt kliimamuutuste kontekstis ja väljendab riigi püüdu vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni.

Elektri tootmist on nähtud kui kõige lihtsamat valdkonda, millest heitmete pitsitamist alustada.

Viimased kümme aastat on tehtud suuri pingutusi, et energiasüsteemi osakaalu süsinikuringluses vähendada ja nüüd 2019 aastal on võtmetähtsusega teetähis saavutatud, et mitte öelda murdepunkt.

Riik loodab aastaks 2030 kasvatada roheliste energiaallikate osakaalu 90%-ni ning ühtlasi püüeldakse selle poole, et riik oleks aastaks 2050 null-emissiooniga riik.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid