Tuhandet Eestis elavat inimest haaranud küsitlusest tuli samas välja, et laste vaktsineerimist ei pidanud vajalikuks vaid kuus protsenti elanikkonnast. Laste vaktsiinidega kaitsmist pooldas enam kui kolm neljandikku. Oluliselt vähem inimesi oli veendunud, et selleks sobivad praegu kasutatavad vaktsiinid.

Neid pidas ohutuks ja tõhusaks vaid vastavalt 51 ja 62 protsenti vastanutest. Euroopa riikidest paigutub Eesti selles osas tabeli tagaotsa.