Teadlased palusid rasedatel naistel endil raporteerida, kui tihti nad kanepit suitsetavad ning uurimuse tulemused valmistavad muret: võrreldes 2002 aastaga on rasedate kanepitarbijate hulk tõusnud üle poole. Nagu öeldud, eriti murettekitav on just esimene raseduse kolmandik - kui 2002. aastal oli selle vältel kanepit suitsetanud 5,7 protsenti uuringus osalenutest, siis värskemad tulemused näitavad, et see number on tõusnud 12,1 protsendi peale.

Lisaks sellele on ilmselt Ameerika Ühendriikide legaliseerimislaine mõjul kasvanud igapäevaste rasedate kanepitarbijate hulk - 15 aastat tagasi oli neid 0,9 protsenti küsitletutest, täna juba 3,4 protsenti. Samuti kasvas kuus tarbitud päevade hulk 0,4 pealt 1,1 peale.

Samas oli meditsiinilise marihuaana kasutajaid vähe, vaatamata sellele, et mitmed osariigid on heaks kiitnud kanepi kasutamise just rasedusega kaasneva iiveldustunde alla surumiseks. Spetsialistide sõnul on see seotud sellega, et arstid ei soovi rasedatele kanepi suitsetamist soovitada.

USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse (CDC) esindajad rõhutavad, et kanepi suitsetamine raseduse ajal viia arenguprobleemide ning madala sünnikaaluni ning tetrahüdrokannabinool (THC) võib laste tervisele halvasti mõjuda. Seejuures on oluline kanepi suitsetamist vältida just raseduse alguses.

Kokku osales uuringus pea 150 000 naist, kellest 4400 olid rasedad. Osalejatelt küsiti kas nad on viimase kuu jooksul kanepit tarbinud ning samuti paluti kokku lugeda, mitmel päeval. Igapäevaseks kanepitarbimiseks kvalifitseerus uuringus kuus üle 20 päeval kanepi suitsetamine.