Edetabelit koostav rahvusvaheline konsultatsioonifirma Quacquarelli Symonds (QS) kasutab ülikoolide paremusjärjestusse seadmisel kuut näitajat: ülikooli maine akadeemiliste liidrite ja tööandjate seas (vastavalt 40% ja 10% koondhindest), akadeemiliste töötajate ja üliõpilaste suhtarv (20%), teaduspublikatsioonide mõjukus ehk viidete arv akadeemilise töötaja kohta (20%) ning välisüliõpilaste ja -töötajate osakaal (kumbki 5% koondhindest).

QS-i edetabeli värskes väljaandes on Tartu Ülikool parandanud oma kohta kuuest näitajast neljas. Eriti märkimisväärselt on paranenud ülikooli maine akadeemiliste töötajate seas – selle näitaja arvestuses on tõus möödunud aastaga võrreldes 47 kohta. 13 koha võrra on paranenud ka ülikooli maine tööandjate seas. Välistöötajate ja välisüliõpilaste osakaalu arvestuses jätkab ülikool järjekindlat ja stabiilset tõusu – esimese põhjal oleme kerkinud 25 ja teise põhjal 34 kohta.

Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura kommenteeris, et ülikool ei keskendu oma arengukavas ja tegevuses otseselt edetabelikoha tagaajamisele, kuid loomulikult on sellist hinnangut väga meeldiv lugeda. "Meid teatakse ja tunnustatakse rahvusvaheliselt üha tugevamini. Tartu Ülikool on kogu Eesti kaubamärk, mis on lennanud maailma avarustesse, tutvustanud Eestit ning näidanud seda tarkuse ja teadmiste kantsina," ütles Puura.

Samuti tõi ta välja, et ilmselt on omapoolse panuse andnud ülikooli aktiivne osalemine Euroopa tugevate teadusülikoolide võrgustikus The Guild ning teistes võrgustikes. "Ka maailma esisaja piirimaile jõudmine on teadlaste ja õppejõudude tugeva tööga võimalik, kuid mitte ilma riigi järjekindla panuseta teadusesse ja kõrgharidusse. Kogu maailma ülikoolid võitlevad eelkõige noorte talentide nimel. Tartu eelised on tugevad akadeemilised koolkonnad ja peaaegu ideaalne ülikoolilinn, kuid konkurentsivõimelist palka ning parimat nüüdisaegset õppe- ja töökeskkonda pakkumata ei ole võimalik areneda,“ ütles Puura.

Edetabeli koostamisel võttis QS arvesse 1620 ülikooli, kellest reastati 1001. Esikoht kuulub taas kord Massachusettsi Tehnoloogiaülikoolile, sellele järgnevad Stanfordi ja Harvardi ülikool. Tallinna Tehnikaülikool jäi edetabelis jagama 601 kuni 650 kohta, Tallinna Ülikool jäi 801-1000 parima ülikooli hulka. Mõlemad ülikoolid olid samades vahemikes ka eelmisel aastal. Teised Eesti ülikoolid edetabelis esindatud ei olnud.