"Kui nn alternatiivenergia tekke algusaastatel oli see tavatarbija jaoks pööraselt kallis, siis viimaste aastate arengud, materjalitehnoloogia võidukäik ning meie energeetikateadlaste jõupingutused on selle hinna tarbijale tunduvalt vastuvõetavamaks teinud," ütles professor Vinnikov.

Samas ei ole tegemist probleemideta valdkonnaga - Vinnikovi juhitud töörühm on pikka aega tegelenud päikeseenergiaga, mille rakendamine meie laiuskraadil siiski palju peavalu valmistab. Enim segab päikesepaneelide tööd näiteks paneele kattev mustus ja madalast päikesest tingitud varjud.

Just viimseid probleeme TalTechi teadlaste loodud seade leevendama peakski. "Alternatiivsetes energiaallikates on toimiva elektrienergia tarbijani viimiseks möödapääsmatu kasutada muundurit, mis muudab toodetud energia elektriseadmetele sobivaks (ehk tarbijale kasutuskõlblikuks) ning lisaks veel ka optimeerijat (mis optimeerib energiatootmist, et see ei sõltuks ainult ilmaoludest), andes nii tarbijale maksimaalse kasumi," selgitas Vinnikov. Tehnikaülikooli teadlased suutsid probleemi lahendamises astuda tõsise sammu ning ühendada kaks seadet üheks.

Optiverteri eluiga on sama, mis päikesepaneelidel

Optiverteri nime kandev seade on kasutatav väike- ja keskmistes päikesepaneelide energiasüsteemides jõupooljuhtmuundurina - selle abiga on võimalik muuta näiteks saadava elektrivoolu parameetreid ning neid vastavalt vajadusele reguleerida. Esimene optiverteri prototüüp loodi juba aastal 2016, kuid viimastel aastatel on tänu analüüsidele ja katsetele jõutud sinnamaale, kus koostöös Ubik Solutions OÜ-ga lahendus massidesse saada tahetakse.

"Optiverteril on tänu patenteeritud juhtimismeetodile sisendpinge vahemik kuni kolm korda laiem senikasutatud päikese-mikromuunduritest. Sarnaselt päikesepaneelidega kasutatavatele võimsuse optimeerijatele tagab optiverter maksimaalse energiatootluse isegi juhul kui näiteks paneeli kaks elemendijada kolmest on kas lume või puulehtede tõttu täielikult või osaliselt varjutatud. Just see eelis eristab seda praegustest päikese-mikromuundurite tehnoloogiast," selgitab professor Vinnikov.

Optiverteri (nagu ka päikesepaneeli) elueaks arvestavad teadlased praegu umbes 25 aastat. Võrreldes meie seniste, fossiilsetel kütustel põhineva energiatootmisega on aga sellest seadmest saadav kasutegur hindamatu. Pikas perspektiivis on optiverter lisaks keskkonnasõbralikkusele ka säästev.

"Tulevik on nii ehk teisiti alternatiivenergia päralt, olgu see siis tuuleenergia, biokütus, maagaas või päikeseenergia," tõdes professor Vinnikov. "Isegi kui poleks järjest rangemaid euronõudeid (lisaks mootorsõidukite kütusehinnale sätestuvad need näiteks ka ehitustegevusele ja energiatootmisele jms), sunniks meid säästvamaid alternatiivmooduseid kasutusele võtma elu ise. Kõik see muudab ka senise, traditsioonilise energiatootmise järjest kulukamaks."

Teadlaste uurimistöö avaldati teadusväljaandes IEEE Transactions on Industrial Electronics. Uurimistööd rahastasid Ubik Solutions OÜ, Eesti Teadusagentuur ja teadmistepõhise ehituse tippkeskus ZEBE.