Näiteks otsitakse uuringusse inimesi, kellel on mitu elu- või töökohta, väga liikuv töö, kes elavad tööpäevadel ja nädalavahetusel erinevas kohas, ööbivad tihti suvilas või maakodus, üliõpilasi, kes nädalavahetuseks koju sõidavad, kodukontoris töötajad, öises vahetuses töötajaid, kärgpere lapsi, aga ka kodus viibijaid – pensionäre ja väikelaste emasid.

Uurimistöö eesmärk on ruumilise mobiilsuse uuringute aluseks olevate ankurpunktide ehk regulaarsete tegevuskohtade leidmise mudeli headuse hindamine ja täiustamine, et mudel leiaks regulaarsed kohad erineva liikumiskäitumisega inimeste puhul.

Seni on mudeli headuse hindamiseks kasutatud mõnevõrra tavapärasema liikumiskäitumisega inimeste andmeid, kes elavad ühes kohas ning töötavad päeval kindla asukohaga töökohas. Nende puhul töötab ankurpunktide mudel päris hästi.

Selleks, et mudel oleks veelgi täpsem ka ebaregulaarselt liikuvate inimeste puhul on vaja mudelit testida ja edasi arendada võttes aluseks erineva liikumiskäitumisega inimesi.

Uuringus osalejate kohta küsitakse mobiilsideoperaatoritelt andmed nende viimase 12 kuu kõnetoimingute asukohtade kohta ning lastakse täita ankeet, kus inimene annab teada oma tegelikud olulised tegevuskohad (elukoht, töökoht) ja iseloomustab oma liikumiskäitumist.

Asukohaandmetena analüüsitakse kõnede, sõnumite ja mobiilse andmeside kasutamise aega ning toimumise asukohta mobiilimasti täpsusega, kõnede sisu ei saa teada. Igale osalejale koostavad uuringu läbiviijad soovi korral liikumiste kaardi uuringu käigus saadud mobiiliandmete põhjal.

Soovist uuringus osaleda paluvad teadlased teada anda e-posti aadressil mobilitylab@ut.ee või telefonil +37253058887.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid