Uuringust selgus, et perioodil 2014-2017 tõusis CFC-11 osakaal atmosfääris 40 kuni 60 protsendi võrra ning valdav osa gaasist pärines Kirde-Hiinas asuvatest Shandongi ja Hebei provintsidest.

Varasemalt on Hiina seotusele keskkonnaprobleemiga viidanud erinevad aktivistid ning ka ajakirjandusväljaanded, kuid nüüd on olemas ka teaduslikud tõendid, mille on kokku kogunud Ühendkuningriigi, Lõuna-Korea ja USA teadlased.

CFC-11 on Montreali kliimaprotokolliga keelatud. Protokolli eesmärgiks on vähendada erinevate kasvuhoonegaaside osakaalu atmosfääris ning selle esimesele versioonile kirjutati alla 1987. aastal. Praeguseks on lepet üheksa korda täiendatud ning kokku on sellele alla kirjutanud 196 riiki, teiste seas ka Hiina.

Esimest korda juhtis Hiina tehastega seotud probleemidele USA väljaanne The New York Times, mis väitis, et mitmed tehased eiravad Montreali protokolliga määratud nõudeid ning paiskavad õhku CFC-11. Väljaande sõnul kasutasid Hiina tootmised kemikaali edasi, kuna sellest oli odavam külmkappidele ja ehitistele vahtisolatsiooni toota.

Sarnaselt juhtis probleemile tähelepanu ka aktivistirühm Environmental Investigation Agency, kes jõudis selleni iseseisva uurimistöö tulemusena. Keskkonnaaktivistide sõnul tegeles Hiina keskvalitsus CFC-11 kasutamise probleemi lahendamisega ning otsisid süüdlasi.

Kuna tänu uuele uurimistööle on üpris täpselt paika pandud, millistes piirkondades illegaalse CFC-11 kasutamisega tegeletakse, võime loota, et Hiina keskvalitsus suudab probleemse gaasi kasutamisele juba lähitulevikus piiri panna.