Uued teooriaeksami küsimused käsitlevad endiselt liiklusohutuse, liiklusreeglite, liikluspsühholoogia ja tehnoseisundi teemasid. Näiteks liiklusohutust puudutavates küsimustes tuleb analüüsida erinevaid liiklussituatsioone.

"Eksam ei lähe ühe vastusevariandi tõttu lihtsamaks. Küsimustele vastamisel tuleb lugeda hoolikalt küsimust ja vastata sellele, mida on konkreetselt küsitud," selgitas eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa.

Kuigi konkreetselt eksamil kasutatavad küsimused ja vastused on konfidentsiaalsed, nõustus Maanteeamet meiega jagama mõningaid testküsimusi ning materjale, mille abil eksamiküsimused koostatud on ning millest nii mitmedki ilmselt lõpuks tee eksamisse leiavad.

Proovi järgi, kuidas sina uut tüüpi eksami lahendamisega toime tuled!