Ei ole sugugi harv nähtus, et kõrvalteelt läheneb suure hooga auto ning peateel liikujad peavad igaks juhuks pidurdama, sest ei tea, kas uljaspea sõidab ristmikul neile ette või mitte.

Liiklusseaduses on aga paragrahv, mis hooga ristmikule lähenemist ei luba. Sätte olemasolu on suurel osal liiklejaist kas ununenud või ei ole see kunagi ajukurdude vahele kinnistunudki. Kõne all on liiklusseaduse § 18, mis kirjeldab tee andmise kavatsusest märku andmist.

Sätte kohaselt peab juht, kes on kohustatud liiklusreeglite või liikluskorraldusvahendi kohaselt andma teed, sõidukiiruse vähendamisega või seismajäämisega selgelt andma märku, et ta kavatseb järgida tee andmise kohustust.

Ühtlasi näeb § 18 ette, et ristmikule lähenedes peab juht sõitma nii, et seismajäämisel ta ei häiriks ristmiku liiklust.

Reegli teise osaga on juba lihtsam – juht ei tohi liiga kaugele ristmikule välja sõita, ja siin ei peaks segadust tekkima.

Loe edasi SIIT