Eesti Energia kliendikogemuse direktor Jüri Teemant ütles, et elektriautod on aasta-aastalt konkurentsivõimelisemaks muutunud ning kuna väga paljud suured autotootjad on samuti välja toomas uusi elektriautode mudeleid, võib prognoosida, et üleminek elektriautodele toimub kiiremini, kui seni arvatud.

"Eesti Energia soovib olla valmis elektrisõidukite arvu kasvuks ja turu muutusteks, selle kujundamisele ise kaasa aidates. Praegu räägitakse väga palju CO2 emissioonide vähendamise vajalikkusest. Seejuures ei ole kõige suuremad väljakutsed CO2 vähendamisel mitte energeetikas, vaid transpordis. Eesti on suutnud energiatootmises väga oluliselt CO2 heitmeid vähendada ja täidab kõiki rahvusvahelisi keskkonnaalaseid kokkuleppeid, kuid transpordis pole siiamaani õhuheitmete vähendamisel suuri edusamme tehtud," lausus Teemant.

Elektriautode laadimisvõrgustikku hakkab arendama Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi. "Kuna elektrilise transpordi areng hakkab mõjutama ka elektrivõrku, siis oluline on transporti arendada koos elektrivõrguga," ütles Elektrilevi elektritranspordi juht Marko Viiding. Viiding loodab, et nii on võimalik laadimisvõrku arendada kiiremini ja säästlikumalt. Tema sõnul on Elektrilevil taristu arendamisel kaks prioriteeti – muuta elektrisõidukite laadimine senisest kiiremaks ja sobivaks ka Euroopa standardi sõidukitele.

Esimeses etapis keskenduvad Eesti Energia ja Elektrilevi sel aastal kümne avaliku kiirlaadimisjaama rajamisele, seades esikohale kiirema laadimise ja kliendisõbraliku kasutajaliidese, mis võimaldaks lihtsamat broneerimist ja tasumist. Paralleelselt hakatakse välja arendama ka teenuseid kodutarbijatele, mis võimaldaks elektriautode kodulaadimist mugavalt integreerida klientide tänase elektripaketi osaks.

Läbirääkimised elektrilaadijate asukohtade suhtes alles käivad, kuid Eesti Energia pressiesindaja Priit Lutsu sõnul on laadija välja ehitamise suhtes kokku lepitud Ülemiste keskusega. Ülejäänud asukohad on veel selgumisel, kuid need tulevad tema sõnul sellistesse kohtadesse, kus inimesed ka muidu liiguvad.

Aasta alguses sõlmisid Eesti Energia ja Tallinna Linnatranspordi AS koostöölepingu, mille eesmärk on välja töötada lahendus elektribusside targemaks laadimiseks ning testimiseks kuni kahel Tallinna bussiliinil. Pilootprojekti käigus töötab Eesti Energia välja targa laadimislahenduse, mis oskab juhtida laadimist vastavalt elektrihinnale ja koormustele. Samuti hinnatakse pilootprojekti käigus elektribusside koormust võrgule ning pikemas perspektiivis on plaanis välja töötada laadija, mis võimaldab müüa elektriautosse salvestatud elektrit võrku tagasi.