Infrapunatehnoloogial toimiv pooljuhtdiood suunatakse elektri tootmiseks paraboolpeegli abiga taeva poole ning see on võimeline elektrit tootma Maa ja kosmose temperatuurierinevuste abiga, kirjutab Phys.org.

"Universumi suurus on termodünaamiline ressurss," selgitas seadeldise põhjal teadustöö kirjutanud Shanhui Fan. "Optoelektroonika (valguskiirguse ja elektrivoolu vastastikkuse muundamisega tegeleva füüsika haru - Forte) seisukohast on Maale tuleva kiirguse ja Maalt lähtuva kiirguse kasutamises kaunis sümmeetria," ütles ta.

Lisaks sellele, et kasutatakse Maale tulevat energiat, nagu seda teevad päikesepaneelid, kasutab nn negatiivse valguse efekt (negative illumination effect) ka Maalt lahkuvat energiat, et sellest elektrit toota. Tänased lahendused ei võimalda aga selliseid süsteeme väga efektiivselt kasutada.

Teadlaste loodud seadeldise ingliskeelne joonis

Siinkohal tulebki mängu seadme kosmose poole suunamine, kuna nii on tekkiv temperatuurierinevus suurem ning võimalik oli täiesti märgatav hulk elektrit toota - praeguse lahenduse abil suutsid teadlased kokku toota umbes 64 nanovatti ruutmeetri kohta. "See hulk elektrienergiat, mis me hetkel praegu olemasoleva tehnoloogiaga tootsime, on oluliselt madalam, kui selle süsteemi teoreetiline lagi," ütles teine projektiga tegelenud teadlane Masashi Ono.

Arvutuste kohaselt võiks seade maksimaalselt toota kuni 4 vatti ruutmeetri kohta, mis on siiski üpris vähe - võrdluseks võib tuua, et tänapäevased päikesepaneelid toodavad 100 kuni 200 vatti elektrienergiat ruutmeetri kohta. Samas on ka väike hulk toodetud lisaenergiat abiks, eriti arvestades, et päikesepaneelid öösel elektrit ei tooda.