Hayabusa missiooniga toodi Maale tagasi umbes 1500 üliväikest osakest, millest USAs asuva Arizona Riikliku Ülikooli teadlastele anti analüüsimiseks vaid viis. See oli aga piisav, et teadlased saaksid visandada arvamuse - on väga võimalik, et umbes pool Maa ookeanite veest pärineb sarnastelt asteroididelt. "Kogutud proovide põhjal võib järeldada, et asteroid on võrreldes tavapäraste sisemise päikesesüsteemi taevakehadega väga veerikas," ütles üks proove uurinud teadlastest, Ziliang Jin.

Teadlased kasutasid imetillukeste proovide analüüsimiseks massispektromeetrit, mis võimaldab mõõta osakeste massi ning seega määrata, milliste keemiliste elementidega on tegu. Viiest osakesest kahest leiti pürokseeni - kaltsiumi, magneesiumi ja raua silikaati, mis tavaliselt sisaldab vett. Edasised uuringud näitasid, et proovides oli vett, kuigi Itokawa asteroidi pind välispind on kuiv.

Oluline on ka see, et mineraalide koostis on sarnane Maale, mis võib taaskord kinnitada, et just asteroidid on üks oluline tegur, tänu millele vesi Maale jõudis. "See tähendab et kiviasteroidid on Maa tüüpi planeetide jaoks väga olulised vee ja teiste elementide allikad," selgitas teine uurimistööga tegelenud teadlane Maitrayee Bose. "Seega on selliste asteroidide avastamine prioriteetne," ütles ta.

Bose avaldas ka arvamust, et just kosmilistelt kehadelt proove tagasi toovad missioonid on üks kõige paremaid viise, kuidas meie ümbruses asuvaid taevakehasid uurida. "Hayabusa missioon Itokawale täiendas meie teadmisi Maad kujundanud taevakehade koostisest. Poleks üllatav, kui sarnane vee teke oleks toimunud ka teistel planeetidel," ütles Bose.

Praeguseks on jaapanlased kosmosesse saatnud ka teise Hayabusa missiooni, mis uurib hetkel Ryugu nimelist asteroidi. 2020. aasta lõpuks tagasi Maale jõudev uurimissond toob asteroidilt tagasi mitu ulatuslikumat proovi, mis meile lähedal olevaid taevakehi paremini mõista võimaldavad.