Selleaastase Marylandis toimuva planetaarse kaitse konverentsi raames läbi viidava simulatsiooni tarvis on stsenaarium juba välja mõeldud. Selle järgi tabaks Maad 2027. aastal asteroid ning nüüd hakkavadki teadlased tegelema sellega, et välja selgitada, milliseid piirkonnad ohus oleks ning kuidas neid ohte leevendada, vahendab Space.com.

"Hädaolukordade planeerimises tihti kasutatav mudelsimulatsioon aitab meil kõiki osalisi paremini võimalikust katastroofist teavitada ning mõista, millised takistused võiks seista eduka reageerimise teel," selgitas NASA esindaja.

Kõnealune simulatsioon on osa Valge Maja poolt välja hõigatud suuremast kavast, mille eesmärk on välja töötada tegevusplaan juhuks, kui Maad peaks tabama mõni maalähedasel orbiidil olev keha. Lisaks USA ametiasutustele NASAle ning Riiklikule Kriisihaldusagentuurile (FEMA), on projekti kaasatud ka Euroopa Kosmoseagentuur ESA.

"Sellised harjutused on aidanud planetaarse kaitse kogukonnal mõista, mida meie kolleegid kriisihaldusosakonnast teadma peavad," selgitas NASA planetaarse kaitse ohvitser Lindley Johnson. "See harjutus aitab meil välja töötada efektiivsed kommunikatsioonisüsteemid asutuste ja valitsuste vahel."

NASA on varasemalt läbi viinud juba kuus sarnast simulatsiooni, kuid iga olukord on erinev ning vajab teadlaste ja spetsialistide poolt erinevat käitumist ning pidevat omavahelist suhtlust. FEMA sõnul ei ole tihti kõige olulisemad asteroidi täpsed andmed, kuid ka need aitavad olukorda leevendada. "Hädaolukordade lahendamisega tegelevad inimesed tahavad teada pigem seda, kuhu ja kuidas asteroid satuks ning millist tüüpi ja kui ulatuslikku kahju see teeks," selgitas FEMA esindaja Leviticus Lewis.