Mehitamata maismaasõiduk ehk UGV otseselt relvasüsteeme kandma ei hakka ning missioonil tegeleb abivahend pigem toetustegevusega. "UGV ülesandeks saab olema kaitseväelaste füüsilise koormuse vähendamine ning vaatlusvõime parandamine," selgitas Milrem Roboticsi ekspordijuht Gert Hankewitz.

Hankewitzi sõnul on on robotplatvorm missioonil viis kuud ning sellega tegeleb missiooni vältel spetsiaalse väljaõppe saanud kaitseväelane. Põhimõtteliselt teenib robot Malis umbes sama aja, mis aprilli keskel Malisse jõudnud Estpla 30 jalaväerühm, kelle teenistus on nelja kuu pikkune.

Mehitamata maismaasõiduki rakendamine reaalsel missionil on uus kogemus nii Milremile kui ka Kaitseväele, vaatamata sellele, et THeMIS on varasemalt nii kodumaal kui välismaal mitmetel õppustel osalenud, näiteks on osaletud nii "Siilil" kui ka "Kevadtormidel". "Reaalsel missioonil osalemine on meie jaoks esimene taoline kogemus, millest õpitut kasutame kindlasti edasises arenduses," ütles Hankewitz.

THeMISe kaasamiseks sõjalisele operatsioonile Malis on Kaitsevägi ja Milrem Robotics sõlminud lepingu, mis muuhulgas reguleerib ka projektiga seotud kulutuste tasumist. Milremi sõnul on tegemist konfidentsiaalse lepinguga, mille täpseid tingimusi ja mahtu nad avaldada ei tohi.