Astuko Saito Tokyost Sofia Ülikoolist ja ta kolleegid käisid kassikohvikutes ja uurisid, kuidas kasside kõrvad, saba ja käpad oma nime peale liikusid või liikumata jäid.

Kassi peremees või perenaine lahkus katse ajal vaateväljalt, kuid teadlased mängisid ette tema hääle salvestisi.

Salvestiselt kostis kõigepealt 15 sekundiliste vahedega neli sõna, mis pikkuselt ja kõlalt sarnanesid kassi nimega. Viienda sõnana aga mängiti ette kassi nime ennast.