Äikesepilves tõusevad positiivselt laetud veepiisad ülespoole, negatiivselt laetud raheterad aga langevad allapoole. Nii kujuneb pilve üla- ja alaosa vahel välja suur elektrivälja potentsiaalide vahe ehk pinge.

India teadlased eesotsas Sunil Guptaga Mumbaist Tata Alusuuringute Instituudist vaatasid värske pilguga üle kosmilise kiirguse mõõteandmed, mis olid kogutud 2014. aastal Tamil Nadus möllanud äikese ajal. Neist nüüd selguski, kui tohutu pinge siis pilvis valitses!