"Selleks, et toota ja edastada saateid 4K või 8K formaadis peaks uuenema kogu ERR-i tehnoloogiapark. Kogu tehnoloogiapargi uuendamine on aga äärmiselt kallis," ütles ERR-i IT teenuste direktor Jaanus Lillenberg. Lillenbergi sõnul on oluline tähele panna, et ERR-i tegevus põhineb maksumaksja rahadel ning seetõttu on uute tehnoloogiate kasutuselevõtu kaalumine väga oluline, eriti kui sellega kaasnevad märkimisväärsed kulutused. "Kuna päritud (4K ja 8K - Forte) tehnoloogia ei ole veel laialt kasutusel, siis kogu toodangut 4K või 8K peale ERR järgmisel kahel aastal viia ei plaani," ütles Lillenberg.

Infrastruktuuri probleemidele viitab ka TV3. "4K formaadis kodumaiste telekanalite edastamiseks Eestis sisuliselt väljund puudub. Olenemata asjaolust, et 4K telereid isegi on hinnanguliselt 10-15% inimestel kodudes olemas, pole Eestis infrastruktuuri 4K tarbeks," ütles TV3 PR ja turundusspetsialist Kadi Poll, kelle sõnul puuduvad Eestis 4K sisu vastu võtmiseks vajalikud digiboksid ning infrastruktuur puudub ka telekanalite poolel.

Seega, vastusest lähtub, et inimestel, kellel on huvi vaadata 4K ja 8K sisu, peavad veel järgmised paar aastat rahulduma välismaiste kanalitega ning erinevate voogedastusteenusepakkujate poolt pakutava sisuga.

Kanal 2 kommentaari Fortel uudise ilmumise ajaks saada ei õnnestunud.