Truu sõnul mõjutab kevadiste aukude tekkimist teematerjali vahelduv külmumine ja sulamine. “Asfalt on poorne materjal ning kui vesi imbub mikropragude vahele, jäätub ning paisub, siis lõhub see asfaldiosakeste vahelisi sidemeid. Kui jäätumine ja sulamine toimub järjest palju kordi, siis hakkabki pinnakate murenema ning autod sõidavad lahtised asfaldiosakesed august välja,” rääkis Truu.

Marek Truu sõnul toimub suvel sademetega sarnane protsess, aga vesi aurustub ära ning samuti on soojem bituumen pehmem, mis soodustab teekatte teatud määral nii-öelda iseparanemist. “Talvel on teekattematerjal hapram ja tahkem ning bituumeni taastavat kokkusulamist ei toimu,” lisas Truu.

Teine oluline tegur aukude tekkimisel on teekattega ajas toimuvad muutused. "Nende tulemusel hakkab materjal nõrgematest ja poorsematest kohtadest lagunema. Väikestesse aukudesse koguneb vett juurde ning ilma parandamiseta tekib lõpuks sarnaselt hambale suur auk,” kirjeldas Truu.

Teede Tehnokeskuse arenduse ja uuringute osakonna juhataja sõnul võib asfaltkattega tee konstruktsiooni jagada lihtsustatult kaheks – katteks ja aluseks, millest esimeses on kivimaterjali osakesed üksteise küljes kinni bituumeniga. “Katte augud võivad aga tekkida ka aluse äravajumisest. Seda põhjustab praegusel ajal samuti ilm – aluse ülaosa hakkab sulama ning lisaks satub sinna läbi katte pragude ja aukude vett. Aluse alumine osa on aga jäätunud ja kahe kihi vahele tekkiv veepais vähendab osakeste vahelist sidet ja tee kandevõimet. Sellises olukorras võivad kattele viga teha juba üksikud rasked sõidukid, peale mida võivad augud tekkida ka kergemate sõidukite läbimisest,” selgitas Truu.

Eksperdi sõnul on Eesti maanteede kvaliteet läinud iga aastaga paremaks. “Suurte riigimaanteede eest vastutab Maanteeamet ning neil on teede ehitamisel ja hooldamisel kasutusel tugev ekspertiis ja tõhusad kontrollimeetmed,” ütles Truu. Rohkem on aga probleeme väiksemate teedega, mille ehitamise ja seisukorra eest vastutavad peamiselt kohalikud omavalitsused. "Pahatihti pole omavalitsustel õige teekatte tellimiseks ressursse ega kogemust, samuti jäävad nõrgaks nii ehitamist reguleerivad kokkulepped kui ehitusejärgne kontroll. Omavalitsused peaksid kindlasti tellima kokkulepetele ja nende täitmistele ekspertiisi, et hilisemaid probleeme vältida,” ütles Truu.

“Lohutuseks võib öelda, et varsti lähevad olud jälle paremaks, suuremad ja ohtlikumad augud tehakse üldjuhul kohe korda ja kui ilmaolud paranevad, saavad teefirmad jälle oma tööd tegema hakata,” lisas Truu.

Teede Tehnokeskus tegeleb teeandmete kogumise ja analüüsiga, tee-ehituse mõõtmise ja kontrollimise ning intelligentsete transpordiinfosüsteemide arendamisega. Teede Tehnokeskusele kuulub Eesti suurim tee- ja ehitusmaterjalide katse- ja arenduslabor.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid