Orkaan Florence

USA idarannikut laastanud orkaan tiirutas enne Põhja-Ameerikani jõudmist mitu nädalat Atlandi ookeani põhjaosas. USAsse jõudes tekitas orkaan üleujutusi, tuulekahju ning selle tagajärjel tekkinud vihmad püstitasid orkaani poolt tabatud piirkondades sajurekordeid.

Foto on tehtud 12. septembril, kaks päeva enne seda kui orkaan Ameerika Ühendriikidesse jõudis, Terra satelliidil oleva MODIS instrumendiga. Tegemist on keskmise lahutusvõimega kujutise spektroradiomeetriga, mis võimaldab koguda andmeid 36 eri spektraalkanalis.

Lisaks Terra satelliidile on globaalsete protsesside uurimiseks kasutatav satelliit rakendusel ka Aqua satelliidil.

Orkaan Florence

Austraalias asuv Eyre'i järve vesikond

Austraalias asuv Eyre'i järve vesikond katab kuuendiku tervest riigist. Kuna vesikonna jõgede veetase sõltub suuresti vihmaveest, on jõed hooajaliselt väga veerikkad, kohati aga lausa kuivad. Muudetud värvigammaga foto näitabki kätte alad, kus taimestik peale üleujutuste perioodi vohab (roheline) ning üleujutuste tagajärjel tekkinud veereservuaarid (sinine).

Foto on tehtud eelmise aasta aprillikuus Landsat 8 pardal oleva OLI (Operational Land Imager) instrumendiga.

Eyre'i järve vesikond

Tšuktši meri

Pildil on näha Põhja-Jäämere ääreosades asuvas Tšuktši meres elutsevad mikroskoopilised merevetikad. Nimelt hakkab igal kevadel Arktika jää sulamisel toitaineterikas Beringi mere vesi segunema toitainetevaese Alaska rannikuveega. Vees peituv eri tüüpi fütoplankton saab kokku ning hakkab segunema, pakkudes vapustavat vaatemängu.

Foto on tehtud eelmise aasta juunis Alaska ranniku läheduses, kasutades selleks Landsat 8 pardal olevat OLI instrumenti.

Tšuktsi meri

Havail asuv Kīlauea vulkaan

Värskelt pursanud laavat on huvitav väisata infrapunalainepikkusel. Sel fotol ongi näha eelmisel aastal Havail pursanud vulkaanist immitseva laava infrapunajälg. Kīlauea vulkaan on aktiivselt pursanud alates 1983. aastast, kuid sel aastal tekkisid piirkonnas uued kolded, mis tingisid muuhulgas ka inimeste evakueerimise ning inimeste kodude hävinemise.

Foto on tehtud eelmise aasta maikuus, kasutades samuti Landsat 8 pardal olevat OLI instrumenti. Pildi klõpsamise hetkel oli taevas pilvine, seda on näha ka pildil (lillakas aur laava ümber)

Kīlauea vulkaan

California metsatulekahjude jäljed

USAs eelmise aasta lõpus möllanud Woolsey metsatulekahju jättis oma jälje umbes 40 000 hektarile maale, hävitas 1643 ehitist ning sundis evakueeruma 300 000 inimest. Muudetud värvidega foto näitab põlengu käigus hävinenud taimestikku (pruun) ning puutumata jäänud taimestikku (roheline).

Foto on tehtud 18. novembril Terra satelliidi pardal olevat ASTER instrumenti kasutades. Tegemist on radiomeetriga, mille abil saab luua temperatuurikaarte.

Woolsey metsatulekahju jäljed

Bangladeshis asuv Padma jõgi

Padma jõgi muutub igal aastal - piirkonnas elavad inimesed peavad muutustega pidevalt kohanema, kuna on võimatu oletada, kuskaudu jõgi järgmisel aastal voolata võib. Teadlased ongi Padma jõge satelliitide abil vaadelnud juba 30 aastat, uurides kust ja kuhu see voolab, kuidas toimivad erosiooniprotsessid ning kuhu kogunevad setted.

Foto on tehtud eelmise aasta 20. jaanuaril, kasutades selleks taaskord Landsat 8 pardal olevat OLI instrumenti.

Padma jõgi

Yakutati liustik Alaskas

Pildil on vasakul näha Harlequini järve, mis oli kuni 20. sajandi alguseni tavaline maapind. 20. sajandi algus tõi aga kaasa liustikujää sulamise ning nüüd ongi järv pidevalt kasvanud. Teadlaste hinnangul võib kliima soojenemise jätkumisel järve toitev liustik 2070. aastaks täielikult sulanud olla.

Foto on tehtud eelmise aasta 21. septembril Landsat 8 pardal oleva OLI instrumendiga. NASA teadlased on piirkonda pildistanud juba pikemat aega ning varasematelt piltidel on hästi näha ka järve pindala kasvamine ajas (vaata fotosid SIIT).

Yakutati liustik ja Harlequini järv

Theewaterskloofi paisjärv Lõuna-Aafrika Vabariigis

Lõuna-Aafrika Vabariigis asuvas Kaplinnas on joogiveega tõsiseid probleeme - viimastel aastatel on kohalike paisjärvede veetasemed tihti olnud kriitilisel tasemel. Fotol ongi kujutatud Kaplinna suurim paisjärv - Theewaterskloof, kuid antud juhul on vett piisavalt - reservuaaride veetase on 55 protsendi juures maksimumist.

Foto on tehtud eelmise aasta juulikuus, Landsat 8 pardal oleva OLI instrumendiga.

Theewaterskloof

Maa ja aerosoolid

Aerosoolid ehk gaasi ja tahkete pisiosakeste või vedelikupiiskade segud, on kõikjal meie ümber. Nende pildile püüdmine on aga keeruline, eriti tervet Maad hõlmavate kujutiste puhul. Antud juhul ongi tegemist GEOS FP mudeli abil loodud kujutisega, mis võtab infot kõiksugu erinevatest allikatest ning kujundab neist matemaatilise mudeli põhjal reaalajas kujutise.

See konkreetne kujutis on loodud eelmise aasta 24. augusti kohta ning on näha, et aerosoolide vaatepunktist oli tegemist aktiivse päevaga. Sinisega on kujutatud meresoola aerosoole sisaldavad taifuunid, punane näitab aga kõrget süsinikusisaldust - näha on Aafrika alepõllundustulekahjud ning Põhja-Ameerikat räsinud maastikupõlengud. Lilla kujutab aga tolmupilvi, mida esines ulatuslikult näiteks Sahara kõrbes.

Maa ja aerosoolid

Camp Fire tulekahju Californias

Woolsey tulekahju ei ole ainus, mis eelmisel aastal USA läänerannikut räsis. Camp Fire'i nime kandev põleng oli sellest kordades ohtlikum - hukkus pea sada inimest ning hävines miljardite USA dollarite väärtuses vara. Tegemist oli kõige hävitavama tulekahjuga California ajaloos.

Pilt on tehtud eelmise aasta 8. novembril, päeval, kui tulekahju süttis. Landsat 8 pardal oleva OLI instrumendi abil on üles pildistatud nii nähtava valguse lainepikkused kui ka lühilaine infrapunavalgus.

Camp Fire tulekahju Californias