Nüüd on teadlastel õnnestunud neid laineid laboris mudeldada, küll mõnevõrra väiksemais mõõtmeis.

Mark McAllister Oxfordi Ülikoolist ja ta kolleegid mudeldasid oma laboris kuulsa Draupneri laine, mida nähti Põhjamerel 1995. aastal. Draupneri laine oli 25,6 meetri kõrgune.

McAllisteri teadlasrühm tekitas paagis kaks lainetust ja põrgatas neid erisuguste nurkade all kokku.